ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพแม่ปูคา ต้นแบบสังคมสูงวัย

ที่มา : เว็บไซต์ไทยโพสต์


ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพแม่ปูคา ต้นแบบสังคมสูงวัย thaihealth


แฟ้มภาพ


ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ ต.แม่ปูคา เทศบาลตำบลแม่ปูคา หนึ่งในพื้นที่ต้นแบบในการจัดการกับปัญหาผู้สูงอายุและผู้พิการ โดยสามารถพัฒนาจิตอาสา เข้ามาช่วยดูแลผู้ป่วยติดเตียงอย่างใกล้ชิดถึงบ้าน ขณะเดียวกันยังก่อตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ ช่วยฝึกอาชีพสร้างงานสร้างรายได้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น และเป็นอีกพลังขับเคลื่อนที่สำคัญของชุมชน


คนทำงานสร้างแรงบันดาลใจในฐานะเป็นผู้ให้บริการทางการแพทย์ เป็นตัวอย่างการทำงานกับผู้ป่วย เติมความเข้าใจ ใส่ใจ ความเอื้ออาทรลงไปในการทำงานกับผู้ป่วย และดูแลคนไข้เหมือนดูแลญาติของตัวเอง ยิ่งให้ความสนใจกับความรู้สึกของคนไข้มากขึ้นก็เป็นเสมือนยาที่ช่วยรักษาคนไข้ แม้ว่างานที่ทำเป็น routine worker แต่พัฒนาเป็น knowledge worker ได้ ด้วยการยกระดับคนทำงานหน้างานให้เป็นคนที่มีความรู้และผลงาน การรักษาคนหนึ่งๆ ให้หายจากโรค ในฐานะที่คนคนนั้นเป็นผู้นำของครอบครัว การรักษาให้คนนั้นหายเท่ากับช่วยชีวิตเขาแล้ว ยังทำให้หลายคนที่อยู่รอบตัวเขามีความสุขขึ้นมาได้


ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพแม่ปูคา ต้นแบบสังคมสูงวัย thaihealth


ปิยะมาศ คีรีแก้ว หัวหน้างานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลสันกำแพง กระทรวงสาธารณสุข เล่าถึงการดำเนินงานศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ ต.แม่ปูคา เทศบาลตำบลแม่ปูคา (อยู่ในเทศบาลเก่า) เป็นอาจารย์สอนกายภาพบำบัดและคุมการฝึกงานพานักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้ามาดูงานและทำงานในชุมชน เพื่อให้ได้รู้ปัญหาจากชีวิตจริงเป็นการสอนประสบการณ์จริงในพื้นที่


"ถ้าเราให้ผู้สูงวัยมาทำกายภาพที่ศูนย์ฟื้นฟูจะต่ออายุให้ผู้สูงอายุได้อีก ยิ่งมีจิตอาสาขับรถเข้าไปรับผู้สูงวัยมารับการรักษา ผู้สูงวัยจะแต่งตัวรอตั้งแต่แปดโมงเช้า เนื่องจากได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างการรักษากับผู้ป่วยด้วยกัน การได้พบปะเพื่อนผู้ป่วยที่บางคนป่วยมากกว่า และมีประสบการณ์ที่ดี เป็นการสร้างพลังให้ผู้สูงวัยรายอื่นๆ ให้มีพลังและกำลังใจที่จะหายป่วย"


ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพแม่ปูคา ต้นแบบสังคมสูงวัย thaihealth


ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพแม่ปูคา ต้นแบบสังคมสูงวัย thaihealth


ศูนย์ฟื้นฟูฯ ให้ยืมราวเกาะยาว 2 เมตรครึ่ง ไปติดตั้งให้ที่บ้านกรณีที่ผู้ป่วยไม่สะดวกมาที่ศูนย์ ราวเกาะนี้จะช่วยฝึกฝนการเดิน มีนักกายภาพบำบัดและบรรดาจิตอาสาเข้าไปช่วยดูแล "ผู้ที่ทำบุญ คือผู้มีบุญ ผู้มีบุญ จึงจะได้ทำบุญ" ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ ต.แม่ปูคา เชิญร่วมบริจาคสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ในกิจกรรมกายภาพบำบัด มีข้อความเล็กๆ ติดไว้หน้ากล่องรับบริจาค


ที่นี่ยังมีปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์กายภาพบำบัด ถุงทรายออกกำลังกาย จักรยานออกกำลังกายกายภาพบำบัด ปั่นมือปั่นเท้ามินิไบค์ เครื่องออกกำลังกายคาร์ดิโอ B-sports เครื่องออกกำลังกายจักรยานมินิ จักรยานเท้าปั่นมินิ เพื่อทำกายภาพบำบัด สร้างกล้ามเนื้อแขนขา เป็นการฟื้นฟูให้ผู้ป่วยโรคอัมพฤกษ์"


ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพแม่ปูคา ต้นแบบสังคมสูงวัย thaihealth


สุนา สมบูรณ์ อายุ 66 ปี ผู้ป่วยอัมพาตจากการเกิดอุบัติเหตุ ได้รับการดูแลโดย Care Giver 5 ครั้ง/เดือน พักอยู่ที่หมู่ 6 บ้านปูคาใต้ เป็นผู้ป่วยนอนติดเตียงและไม่สนทนาปราศรัย โดยมีจิตอาสาเยียวยาด้วยใจ เข้ามาช่วยดูแลอย่างใกล้ชิดถึงบ้าน ในลักษณะความสัมพันธ์เชิงญาติมิตร เนื่องจากไม่สามารถออกมารับการช่วยเหลือจากหน่วยแพทย์ได้ หรือศูนย์ฟื้นฟู


น้ำหอม รุ่งเรือง อายุ 88 ปี ผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรง ได้รับการดูแลโดย Care Giver 3 ครั้ง/เดือน และทำกายภาพบำบัดที่ศูนย์ฟื้นฟูของเทศบาล มีจิตอาสาขับรถไปรับส่งเพื่อรับการรักษาทำกายภาพบำบัดที่ศูนย์ฟื้นฟูฯ ขณะนี้พักอยู่ที่หมู่ 6 บ้านปูคาใต้ น้ำหอมชอบพูดคุยและชอบสังคม วันนั้นนักข่าวมอบกุหลาบใบเตยให้แสดงอาการดีใจ และสวมกอดนักข่าวที่ให้ความสำคัญพร้อมคำอวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุข สุขภาพดีแข็งแรง อายุยืนถึงร้อยปี จากนั้นก็เกาะเดินราวหลังจากที่ได้ทำกายภาพบำบัดเรียบร้อยแล้ว


ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพแม่ปูคา ต้นแบบสังคมสูงวัย thaihealth


จรัญ อนุสนธ์ อายุ 60 ปี ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก ได้รับการกายภาพบำบัดที่ศูนย์ฟื้นฟูฯ ตั้งแต่เดือน ก.ค.62 จนอาการดีขั้น สามารถเดินได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องใช้ไม้เท้า พักอยู่ที่หมู่ที่ 5 บ้านแม่ปูคาเหนือ "ผมเกิดอุบัติเหตุมาแล้ว 9 ปี มีอาชีพขับรถและชอบเมาเหล้าเป็นประจำ ในช่วงแรกเดินไม่ได้นอนติดเตียงเป็นเวลา 3 เดือน พักอยู่ที่บ้าน ใช้ไม้เท้าค้ำไว้ แต่แม่ให้ข้อคิดว่าจะต้องเข้ารับการรักษาจึงไปที่ รพ.สันกำแพง และหลังสุดก็มาที่ศูนย์ฟื้นฟูฯ พอจะเดินราวได้


ขณะนี้ข้อมูลผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยที่นั่งรถเข็นที่มีจิตอาสาซึ่งผ่านการอบรมเข้าไปดูแลที่บ้าน 10 หลังคาเรือน ดังนี้ ปั๋น สักเสิน วัย 103 ปี อายุมากที่สุด เป็นผู้ป่วยติดเตียง (สีแดง), ก๋อง พวงดอกแดง อายุ 88 ปี, ทรายคำ เฟืองคำ อายุ 62 ปี, อำพร ปัญญามูล 79 ปี, เอ้ย มะโนคำ อายุ 80 ปี, บุญ เขื่อนวงศ์วิน อายุ 81 ปี,   ปุ๊ด วงค์อิน อายุ 78 ปี, ปัน ปันใส อายุ 67 ปี, น้ำหอม รุ่งเรือง อายุ 85 ปี, สุนา สมบูรณ์ อายุ 66 ปี, จันทร์สม เฟืองคำ อายุ 87 ปี, สายใจ รัตนกรองทอง อายุ 69 ปี, ขันคำ ขันสุยะ อายุ 79 ปี, จันทรา ขันสุยะ อายุ 74 ปี, อ้าย ขันนันตะ อายุ 77 ปี, อุดม ดอกจันทรา อายุ 67 ปี, สมศักดิ์ แก้วโน อายุ 64 ปี, ศรีหมิ่น วงศ์สา อายุ 72 ปี ผู้สูงวัยอายุ 90 ปีขึ้นไปจำนวน 9 คนป่วยไม่ติดเตียง อายุกว่า 70 จำนวนกว่า 200 คน ผู้ป่วยอายุกว่า 80 จำนวนกว่า 100 คน

Shares:
QR Code :
QR Code