ศวส.ชี้บริษัทน้ำเมางัดกลยุทธ์ เซ็กซี่มาร์เก็ตติ้งช่วงสงกรานต์

ศวส.ชี้บริษัทน้ำเมางัดกลยุทธ์ เซ็กซี่มาร์เก็ตติ้งช่วงสงกรานต์

นักวิชาการปัญหาสุรา เผยช่วงสงกรานต์มีธุรกิจน้ำเมาออกมาทำการตลาดที่เรียกว่า “เซ็กซี่ มาร์เก็ตติ้ง” ใช้ผู้หญิงนุ่งน้อยห่มน้อย ทำหน้าที่เป็นพรีเซ็นเตอร์เชิญชวนให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นจำนวนมาก ระบุหากเยาวชนดื่มแล้วเกิดอุบัติเหตุ พิการ เสียชีวิต เยาวชนหญิงถูกลวนลามเพราะคนเมา บริษัทเหล่านี้จะรับผิดชอบหรือไม่ เตือนวัยรุ่นอย่าทำตัวตามกระแส

ภญ.ประพักตร์ เนรมิตพิทักษ์กุล ภญ.ประพักตร์ เนรมิตพิทักษ์กุล นักวิจัยศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ เปิดเผยข้อมูล “โครงการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับการบาดเจ็บรุนแรงในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2553” โดยเก็บข้อมูลจากโรงพยาบาล 5 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลอุดรธานี, โรงพยาบาลนครปฐม, โรงพยาบาลนครศรีธรรมราช,โรงพยาบาลตรัง และโรงพยาบาลฉะเชิงเทรา

โดยเปรียบเทียบช่วงสงกรานต์กับช่วงเวลาปกติ พบว่า เบียร์เป็นเครื่องดื่มที่บริโภคสูงที่สุดในช่วงสงกรานต์ รองลงมาคือสุราขาว และพบว่ากว่าร้อยละ 90 ของผู้บาดเจ็บที่ดื่มก่อนเกิดเหตุมีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดมากกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือผู้ป่วยอายุเพียง 16 ปี ดื่มก่อนเกิดอุบัติเหตุในช่วงสงกรานต์สูงกว่าช่วงปกติถึง 7.6 เท่า และร้อยละ 82 ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาดื่มได้ด้วยตนเอง ทั้งที่อายุต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด

นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้ที่ดื่มมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดขณะเกิดเหตุสูงถึง 256.7 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ สูงกว่าระดับที่กฎหมายกำหนดถึง 5 เท่า และดื่มต่อเนื่องก่อนเกิดเหตุประมาณเกือบ 5 ชั่วโมง

ดร.ศรีรัช ลาภใหญ่ ลอยสมุทร นักวิชาการเครือข่ายนักวิชาการเพื่อเฝ้าระวังปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กล่าวว่า เป็นห่วงว่าในช่วงสงกรานต์จะมีธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออกมาทำการตลาดที่เรียกว่า “เซ็กซี่ มาร์เก็ตติ้ง” (sexy marketing) เป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นการทำการตลาดที่ใช้เรื่องจุดขายทางเพศ ดึงผู้หญิงสวย หุ่นดี มาเป็นตัวนำในการขายสินค้า เช่น ใช้ผู้หญิงให้นุ่งน้อยห่มน้อย ทำหน้าที่เป็นพรีเซ็นเตอร์แต่งตัวล่อแหลม อาทิ พริตตี้ ไคโยตี้ แดนเซอร์ สาวเชียร์เบียร์เป็นต้น ถ้าเยาวชนดื่มแล้วเกิดอุบัติเหตุ พิการ เสียชีวิต เยาวชนหญิงถูกลวนลามเพราะคนเมา บริษัทเหล่านี้จะรับผิดชอบหรือไม่ และไม่ต้องการให้วัยรุ่นทำตัวตามกระแส ในช่วงสงกรานต์ที่มีพฤติกรรมนุ่งน้อยห่มน้อยเต้นบนท้ายรถกระบะและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในขณะเล่นน้ำสงกรานต์

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน 

Shares:
QR Code :
QR Code