ศรีสะเกษจัดกฐินปลอดเหล้า

องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมตำบลอีเซ ชมรมกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอีเซ โรงเรียนบ้านอีเซ (คุรุราษฎร์วิทยา) โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์ ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มพลังมวลชน พี่น้องประชาคมชาวตำบลอีเซ และผู้มีจิตศัทธาได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี “พอดี พอเพียง ไม่เลี้ยงเหล้า ข้าวไม่ห่อ” ทำความดีถวายพ่อหลวงทรงพระชนม์ครบ 84 พรรษา สืบสานประเพณีวัฒนธรรมการขับร้องทำนองสรภัญญะประจำปี  2554

ศรีสะเกษจัดกฐินปลอดเหล้า

สำหรับจตุปัจจัยที่ทุกท่านได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ จะนำไปสมทบกองกฐินทอดถวาย ณ วัดป่าเจริญธรรม ต.อีเซ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ ในวันที่ 3-6 พฤศจิกายน 2554 ต่อไป

นับเป็นนวัตกรรมใหม่ในการรณรงค์กฐินปลอดเหล้า โดยเพิ่มเติมเรื่องของการไม่ห่อข้าวกลับบ้านด้วย เพราะเห็นว่าเมื่อคนมาช่วยงานแล้ว แทนที่จะรับประทานเฉพาะอาหารที่ทางเจ้าภาพจัดเตรียมไว้ให้ก็มีการห่อกลับบ้านด้วย เป็นภาพที่ไม่ดีจึงเป็นที่มาของการจัดงาน “กฐินสามัคคี พอดี พอเพียง ไม่เลี้ยงเหล้า ข้าวไม่ห่อ”

เรื่อง: ธงชัย พูดเพราะ
ที่มา: ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคอีสานตอนล่าง

 

Shares:
QR Code :
QR Code