ศธ.เร่งสกัดนักดื่มหน้าใหม่

หวังใช้ตำรา”ทักษะชีวิตเด็กไทย 9 ด้าน” ลดพฤติกรรมเสี่ยง

ศธ.เร่งสกัดนักดื่มหน้าใหม่ 

          นายอมรวิชช์ นาครทรรพ ผู้อำนายการสถาบันรามจิตติ พร้อมด้วยตัวแทนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้มอบหนังสือ “ทักษะชีวิตเด็กไทย 9 ด้าน” จำนวน 1,000 ชุดโดย 1 ชุด มีจำนวน 10 เล่ม รวม 10,000 เล่ม ให้กับกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี ดร.จรวยพร ธรณินทร์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้รับมอบนายอมรวิชช์ กล่าวว่า หนังสือทักษะชีวิตเด็กไทย แต่ละเล่มจะจุดประกาย ขายความคิด และสถานการณ์ปัญหาแต่ละด้าน เช่น เรื่องเพศ เหล้า ยาเสพติด และการบริโภคต่างๆที่เป็นปัญหามากมายในปัจจุบัน

 

            รวมทั้งแนวคิด แนวทางการสอนแต่ละเรื่อง เช่น “รู้สาร ทันสื่อ” เรียนรู้เรื่องการรับสื่ออย่างมีคุณค่า “เหล้ายาศึกษา วิชาห่างเมา” ให้แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องการหลีกเลี่ยงเหล้าบุหรี่และสิ่งเสพติด รักใสหรือรักเซ็กส์ เด็กคิดเองได้เรียนรู้เรื่องเพศและความสัมพันธ์ระหว่างเพศ “ฉลาดกิน ฉลาดใช้ ฉลาดช็อป” เรียนรู้เรื่องการบริโภค “สันติวัฒนธรรม สันติในตน” เรียนรู้เรื่องสันติภาพ “หนึ่งจุดหมาย หลายเส้นทาง” เนื้อหาจะมีหลากหลายของแผนการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสุขภาวะผู้เรียน “เสริมพลังครอบครัว สร้างรั้วให้หัวใจเด็ก” เรียนรู้เรื่องการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้มแข็งในครอบครัว ฯลฯ

 

          นายอมรวิชช์ ยังกล่าวฝากด้วยว่า ปัญหาที่ ศธ. ควรหยิบมาแก้ไขอย่างเร่งด่วน คือ สุรา เพราะการดื่มสุรา จะก่อให้เกิดผลกระทบตามมา เช่น เรื่องความรุนแรง เพศ อุบัติเหตุฯลฯ ทั้งนี้ ควรมีการรณรงค์อย่างจริงจังและทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อสกัดกั้นเด็กไม่ให้ดื่มเหล้าตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องจากพบว่าเด็กเริ่มดื่มแต่ชั้น ม.ต้นมากขึ้น สำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษา ต้องสร้างจุดเด่นและความภาคภูมิให้กับเด็กอาชีวะ เช่น การทำกิจกรรม การประกวดคนพันธ์ r และการประดิษฐ์ เพื่อให้รู้สึกว่ามีศักดิ์ศรี เกิดความภาคภูมิใจ ไม่ไปก่อเหตุเพื่อสร้างจุดสนใจในทางที่ผิด

 

            ด้านดร.จรวยพร กล่าวว่า หนังสือทักษะชีวิต 9 ด้าน เนื้อหาสอดคล้องกับความประพฤติเสี่ยง เช่น หนีเรียน ลักทรัพย์ ทะเลาะวิวาท สุรา บุหรี่ ยาเสพติด ชู้สาว การพนัน รวมถึงการออกไปเที่ยวเตร่ยามวิกาล และการค้าประเวณี ซึ่ง ศธ.จะต้องป้องกันและดูแล อย่างไรก็ตาม หนังสือที่ได้รับมอบวันนี้จะนำไปมอบให้กับผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 185 เขต ที่จะมาประชุมในวันที่ 8-9 ก.ค.นี้

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย

 

 

update : 03-07-51

 

Shares:
QR Code :
QR Code