ศธ.สนองพระรับสั่งของสมเด็จพระเทพฯ

เผยจัดทำคู่มือป้องกันโรคติดต่อไม่ติดต่อในสถานศึกษา

 ศธ.สนองพระรับสั่งของสมเด็จพระเทพฯ

          นางจรวยพร ธรณินทร์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) เปิดเผยถึงการจัดพิมพ์คู่มือป้องกันและแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา ว่า หนังสือคู่มือป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อและไม่ติดต่อในสถานศึกษา จัดทำขึ้นเพื่อสนองตามพระรับสั่งของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่ทรงห่วงใยสุขภาพของเยาวชน จึงต้องการให้ ศธ.จัดทำคู่มือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อให้นักเรียน เพื่อให้นักเรียนรู้จักการป้องกันโรค โดยคู่มือชุดนี้ จะมี 3 เล่ม ประกอบด้วย 1.คู่มือป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อในสถานศึกษา 2.คู่มือป้องกันโรคไม่ติดต่อและพฤติกรรมเสียงในสถานศึกษา และ3.คู่มือสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา แต่ละเล่มจะคัดเลือกโรคที่พบบ่อยในเด็กและประชาชนทั่วไปมาให้รายละเอียดเกี่ยวกับอาการของโรค วิธีการรักษาเบื้องต้นและการป้องกัน โดยคู่มือป้องกันโรคติดต่อ จะให้รายละเอียดของ 28 โรคติดต่อที่ระบาดบ่อยในสถานศึกษา อาทิ โรคมือ เท้า ปาก(เปื่อย ) โรคไข้เลือดออก โรคมาเลเรีย เหา โรคหวัด โรคเลปโตสไปโรซิส(ฉี่หนู ) โรคไข้หวัดนก โรคตาแดง รวมทั้งโรคเอดส์ด้วย

 

          ขณะที่คู่มือป้องโรคไม่ติดต่อ จะอธิบายสาเหตุ อาการและวิธีป้องกันโรคที่เกิดจากพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่ถูกต้อง เช่น โรคอ้วน โรคที่เกิดจากการขาดสารอาหาร เช่น โรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก โรคขาดสารไอโอดีน โรคภูมิแพ้ ลมพิษ ลมชัก ฟันผุ รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับช่วยเหลือและปฐมพยาบาลเบื้องต้นเด็กที่ได้รับบาดเจ็บในลักษณะต่าง ๆ เช่น จมน้ำ ไฟฟ้าดูด อุบัติเหตุจากเครื่องเล่น นอกจากนั้น ยังให้ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุและการแก้ไขพฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆของเด็ก เช่น ติดเกม ก้าวร้าว ความเครียด สมาธิสั้น เบี่ยงเบนทางเพศ ละเมิดทางเพศ ยาเสพติด ทั้งนี้ ศธ.กำลังจัดพิมพ์คู่มือดังกล่าวประมาณ 10,000 ชุด เพื่อแจกจ่ายไปยังโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กทม.และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคาดว่า จะจัดส่งได้ภายในเดือน ส.ค.นี้ นอกจากนั้น จะนำเนื้อหาของคู่มือทั้ง 3 เล่ม บรรจุลงซีดี เพื่อแจกจ่ายไปยังโรงเรียนที่เหลือด้วย นอกจากนั้น จะแขวนไว้ในเวปไซต์ของกระทรวงศึกษาธิการ www.moe.go.th ด้วย หากสถานศึกษา นักเรียน หรือผู้ปกครองสนใจ สามารถไปดาว์นโหลดได้ ทั้งนี้ หลังจากจัดส่งหนังสือให้สถานศึกษาเรียบร้อยแล้ว ศธ.จะจัดประชุมสัมมนาเพื่อให้ความรู้ตามคู่มือแก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูด้วย

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

 

 

update : 20-08-51

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code