วิ่งปันรัก ด้วยหัวใจอาสา ครั้งที่ 7

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


เดิน-วิ่ง สังคมสดใส ด้วยหัวใจอาสา thaihealth


สสส.ร่วมกับมูลนิธิหัวใจอาสา จัดงาน “เดิน-วิ่ง สังคมสดใส ด้วยหัวใจอาสา ครั้งที่ 7” คึกคัก  พร้อมร่วมแบ่งปันของดีที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้ “ร้านปันกัน” เปลี่ยนเป็นทุนการศึกษาให้เด็กขาดโอกาสในมูลนิธิยุวพัฒน์ 


เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ที่บริเวณสวนป่ารักน้ำ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กรุงเทพฯ คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ประธานมูลนิธิหัวใจอาสา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เดิน-วิ่ง สังคมสดใส ด้วยหัวใจอาสา ครั้งที่ 7” ภายใต้สโลแกน “Run for Love” โดยใช้เส้นทางเดิน-วิ่ง 3 สวน ได้แก่ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ, สวนวชิรเบญจทัศและสวนจตุจักร กทม. บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีนักวิ่งให้ความสนใจร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก พร้อมกับนำข้าวของเครื่องใช้ร่วมบริจาคที่ “ร้านปันกัน” รายได้ทั้งหมดนำไปเป็นทุนการศึกษาให้กับเยาวชนของมูลนิธิยุวพัฒน์


เดิน-วิ่ง สังคมสดใส ด้วยหัวใจอาสา thaihealth


คุณหญิงชฎา กล่าวว่า มูลนิธิหัวใจอาสา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สมาพันธ์ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพไทย ร่วมกันจัดงานครั้งนี้ขึ้น เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ออกกำลังกายเป็นวิถีชีวิต ให้มีสุขภาพแข็งแรง และป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อันได้แก่ โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ และโรคอ้วน สอดคล้องกับการทำงานอบแผนงานส่งเสริมการป้องกันโรคมะเร็งและโรคหัวใจที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  มาตั้งแต่ปี 2554


เดิน-วิ่ง สังคมสดใส ด้วยหัวใจอาสา thaihealth


นอกจากนี้แผนงานส่งเสริมการมีหัวใจอาสาและการแบ่งปันในสังคมร่วมกับมูลนิธิยุวพัฒน์ จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งกับชีวิตที่มีการแบ่งปัน จึงขอเชิญชวนนักวิ่ง และประชาชน ร่วมบริจาคสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ โดยเป็นสิ่งของสภาพดีที่นำมาจำหน่ายต่อได้ อาทิ เสื้อผ้า รองเท้า หมวก กระเป๋า เครื่องประดับ ตุ๊กตา ของแต่งบ้าน หนังสือนิทาน นิยาย โดยร้านปันกันจะนำไปจำหน่าย แล้วนำรายได้เปลี่ยนเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กที่ขาดโอกาสในมูลนิธิยุวพัฒน์ เพื่อตอกย้ำการสร้างสังคมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และสังคมที่เป็นสุขร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

Shares:
QR Code :
QR Code