วิถีคนโนนทอง ต้นแบบชุมชนปลอดเหล้ายั่งยืน

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า


วิถีคนโนนทอง ต้นแบบชุมชนปลอดเหล้ายั่งยืน thaihealth


แฟ้มภาพ


'หลงเสน่ห์' วิถีคนโนนทองต้นแบบชุมชนปลอดเหล้ายั่งยืน


นางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผอ.สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยถึง ชุมชน ปลอดเหล้า ซึ่งเป็นภารกิจของ สสส.ที่ให้ความสำคัญและขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ในพื้นที่ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น จนเป็นพื้นที่ต้นแบบสุขภาวะ ที่ประกาศให้เป็นพื้นที่งานศพปลอดเหล้ามาตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน และกำลังจะประกาศเป็นตำบลปลอดเหล้าเต็มพื้นที่ นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงของคนทั้งหมู่บ้าน อย่างเห็นได้ชัดว่า ทาง สสส.ได้มอบการรับรองหลักสูตรตำบลสุขภาวะให้แก่ชาวโนนทอง ด้วยเห็นว่ามีความพร้อมที่จะเป็นต้นแบบพื้นที่เพื่อนำไปสู่การจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการสุขภาพโดยชุมชน โดยเฉพาะการจัดตั้งชมรมคนรักสุขภาพเลิกเหล้าตลอดชีวิต ชมรมอาสาสมัครงานศพปลอดเหล้า ซึ่งถือเป็นเรื่องเด่นของที่นี่ และพร้อมแล้วที่จะเปิดให้เครือข่ายชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ต่อไป


วิถีคนโนนทอง ต้นแบบชุมชนปลอดเหล้ายั่งยืน thaihealth


นายศุภเกียรติ โทแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง เล่าถึง ความพยายามสร้างชุมชนปลอดเหล้า ให้ฟังว่า ชมรมคนรักสุขภาพเลิกเหล้าตลอดชีวิต เป็นกลุ่มของบุคคลต้นแบบในตำบลที่มีความมุ่งมั่นที่จะให้คนในตำบล ลด ละ เลิก การดื่มสุรา เพื่อให้สุขภาพ แข็งแรง ปัจจุบันมีผู้เลิกเหล้าตลอดชีวิตได้ 127 คน มีการพัฒนากลุ่มและต่อยอดมาเป็น ชมรมอาสาสมัครงานศพปลอดเหล้า ซึ่งทำหน้าที่ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ในงานศพที่ไม่มี การดื่มสุราในงานศพ ที่สามารถช่วยลดค่าใช้จ่าย ในการจัดงานศพได้ถึงเท่าตัว


นายสี สีพั้ว ประธานสภา อบต.โนนทอง เสริมว่า เราพยายามชี้ให้เห็นว่าการจัดงานศพปลอดเหล้าจะช่วยลดค่าใช้จ่ายลงได้มาก ตอนแรกชาวบ้านฟังแล้วก็เห็นด้วยแต่ไม่ทำ เพราะเกรงจะไม่มีใครมาช่วยงานหากไม่มีการเลี้ยงเหล้า จึงมีการตั้งอาสาสมัคร งานศพปลอดเหล้า และได้นำป้ายปลอดเหล้า ไปติดตามงานศพ นอกจากนี้ยังมอบประกาศนียบัตรและเงินช่วยค่าน้ำดื่ม 1,000 บาท ให้กับเจ้าภาพที่เข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นแรงจูงใจ เราใช้เวลาสร้างความเข้าใจอยู่ เกือบ 10 ปี จนทุกวันนี้ งานศพปลอดเหล้าได้กลายเป็นประเพณีใหม่ของตำบลโนนทองไปแล้ว เรียกได้ว่าไม่ต้องติดป้ายคนก็รู้ว่า ตำบลโนนทอง จัดงานศพปลอดเหล้า 100 เปอร์เซ็นต์


วิถีคนโนนทอง ต้นแบบชุมชนปลอดเหล้ายั่งยืน thaihealth


"พระครูอาคมบุญรักษ์" เจ้าอาวาสวัดสาลวัน เจ้าคณะตำบลโนนทอง เป็นส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งที่ ทำให้งานนี้สำเร็จอย่างราบรื่น เผยว่า ช่วงแรกที่ถูกนำมาใช้และค่อนข้างได้ผล คือการที่พระสงฆ์ จะไม่รับกิจนิมนต์หากมีการเลี้ยงเหล้า ในงานศพ ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ก็เห็นด้วย และส่วนมากทางเจ้าภาพไม่มีปัญหา พร้อมเข้าร่วมโครงการ ซึ่งก็จะต้องไม่มีเหล้า ในงานศพจริงๆ แม้กระทั่งผู้ที่มาช่วยจัดงานก็ห้ามแอบดื่ม


สำหรับชาวบ้านที่ประทับใจแบบไม่รู้ลืม อย่าง นางมะเม็ด มะนาวนอก เล่าว่า ไม่ได้ติดเหล้าแต่ต้องดื่มเวลาไปช่วยงาน ดีใจที่เลิกเหล้าได้ ทำงานก็ไม่เหนื่อยง่าย ภูมิใจที่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับ ลูกหลานและคนในชุมชน สำหรับคนที่คิดว่า อยากจะเลิกดื่มเหล้า ขอให้คิดถึงสุขภาพที่ดีแข็งแรง แถมยังมีเงินเหลือเก็บไว้ดูแลครอบครัวอีกด้วย การตัดสินใจเลิกเหล้าตลอดชีวิต ทำให้พบความสุขที่ไม่ต้องพึ่งพาเหล้ามาช่วยสร้างความสนุกสนาน เป็นความสุขที่ได้ทำความดีเพื่อส่วนรวม ซึ่งเป็นความสุขที่แท้จริงและยั่งยืน

Shares:
QR Code :
QR Code