วิจัยเผย “พยาธิ” เพิ่มอุบัติเหตุ!!

ชี้แนวโน้มติดเชื้อปรสิตจากสัตว์

 

 วิจัยเผย “พยาธิ” เพิ่มอุบัติเหตุ!!

          นักวิจัยเช็กพบอุบัติเหตุบนท้องถนนอาจเกิดจากการติดเชื้อปรสิตที่อยู่ในสัตว์ หนู แมว ส่งผลกระทบต่อสมองคน ทำให้มีปฏิกิริยาตอบสนองเชื่องช้า ผู้เคยประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์มีแนวโน้มติดเชื้อปรสิต

 

          อุบัติเหตุยวดยานบนท้องถนนไม่มีใครต้องการให้เกิดขึ้น และนอกจากความประมาท เมาแล้วขับแล้ว นักวิจัยมหาวิทยาลัยชาร์สในกรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก ศึกษาพบว่าบางทีอุบัติเหตุดังกล่าวอาจมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อปรสิตหรือพยาธิธรรมดาๆ ที่อยู่ในสัตว์หลากชนิดก็เป็นได้ ซึ่งได้แก่ เชื้อปรสิตทอกโซพลาสมา (toxoplasma) หรือที่เรียกสั้นๆ ว่าทอกโซ (toxo) นั่นเอง

 

          ทั้งนี้ เชื้อปรสิตทอกโซเริ่มต้นวงจรชีวิตในหนู และเพิ่มโอกาสแพร่ระบาดเชื้อปรสิตดังกล่าวได้ด้วยการเข้าไปดัดแปลงสมองของหนูจนทำให้มีพฤติกรรมประมาทเลินเล่อ ถูกแมวจับไปกินได้ง่าย และแมวกลายเป็นตัวถ่ายทอดปรสิตดังกล่าวผ่านทางมูลอีกต่อหนึ่ง โดยที่สัตว์ชนิดอื่นๆ รวมถึงมนุษย์สามารถรับเชื้อปรสิตได้จากการบริโภคเนื้อสัตว์ที่สัมผัสมูลแมวเข้าไป และเชื้อปรสิตจะอาศัยอยู่ในร่างนั้นไปตลอดชีวิต

 

          แม้เชื่อกันว่าปรสิตทอกโซไม่เป็นอันตราย แต่ปรสิตชนิดนี้สามารถเป็นอันตรายต่อตัวอ่อนในครรภ์ได้ และเมื่อเร็วๆ นี้นักวิจัยพบหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าปรสิตหนูและแมวนี้ สามารถส่งผลกระทบต่อสมองคนได้ด้วย โดยผู้ที่ได้รับเชื้อปรสิตทอกโซเข้าไปจะมีปฏิกิริยาตอบสนองเชื่องช้า และผู้เคยประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์มีแนวโน้มติดเชื้อปรสิตชนิดนี้มากกว่าคนที่ไม่เคยประสบอุบัติเหตุบนท้องถนน

 

          นอกจากนี้นักวิจัยยังพบว่า การส่งผลกระทบต่อสมองดูเหมือนจะเกิดขึ้นเฉพาะผู้ที่มีกลุ่มเลือด rh – negative มากกว่า โดยหลังจากที่เคยค้นพบว่าปฏิกิริยาเชื่องช้า เนื่องจากปรสิตมักเกิดกับผู้ที่มีกลุ่มเลือด rh – negative แล้ว นักวิจัยได้ศึกษาติดตามผู้ขับรถยนต์ในกองทัพเพิ่มเติมอีกเป็นจำนวน 3,890 คน นาน 18 เดือน พบว่าผู้มีกลุ่มเลือด rh – negative และติดเชื้อปรสิตทอกโซมีแนวโน้มเกิดอุบัติเหตุเป็น 2.5 เท่าของคนขับเลือดกลุ่มเดียวกันที่ไม่ติดเชื้อปรสิต และคนขับที่มีกลุ่มเลือด rh – positive

 

          นักวิจัยเปิดเผยว่า ผู้มีกลุ่มเลือด rh – negative ปราศจากโปรตีนชนิดหนึ่งบนพื้นผิวเซลล์เม็ดเลือดแดง จึงเชื่อว่าผลกระทบต่อสมองที่เกิดจากการติดเชื้อปรสิตน่าจะมาจากโปรตีนดังกล่าว และผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุบนท้องถนนระหว่าง 400,000 – 1,000,000 คนทั่วโลกต่อปี อาจเกิดจากปรสิตชนิดนี้ ดังนั้น การทดสอบหาการติดเชื้อปรสิตในกลุ่มคนขับรถบรรทุก ผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศ และนักบินที่มีเลือดกลุ่ม rh – negative อาจช่วยลดการสูญเสียชีวิตดังกล่าวได้

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

 

 

update 11-06-52

อัพเดทเนื้อหาโดย : กันทิมา ลีจันทึก

 

Shares:
QR Code :
QR Code