วัยรุ่นนิยมอยู่หอเถื่อน

พม.คลอดกฎคุมเข้มหอพัก

 

วัยรุ่นนิยมอยู่หอเถื่อน

          นายอุดมเดชรัตนเสถียร รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ (พม.)เปิดเผยถึงการจัดระเบียบหอพัก ที่ไม่ได้มาตรฐาน ความหอพกเถื่อนว่า จากการสำรวจพบว่ายังมีหอพักประเภทคอนโดมิเนียน อพาร์ทเมนท์ บ้านแบ่งให้เช่า ซึ่งมีนักเรียน นักศึกษาเช่าพักจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่ไม่ได้แจ้งขอจดทะเบียนหอพัก อาจเพราะไม่ทราบกฎหมาย หรือจงใจการหลีกเลี่ยงภาษี เป็นต้น ซึ่งกลายเป็นช่องโหว่งให้เกิดปัญหาการมั่วสุมทั้งเรื่องยาเสพติด การพนัน เรื่องเพศที่เป็นสาเหตุของการตั้งครรภ์ในวัยเรียน

 

          ขณะเดียวกันก็พบว่า มีกลุ่มนักเรียน กลุ่มนักศึกษา ที่รักอิสระไม่ชอบอยู่ใต้กฎระเบียบ พักอยู่รวมกันเป็นคู่ชาย-หญิง และมีพฤติกรรมชอบเที่ยวเตร่เวลากลางคืนจำนวนไม่น้อยเช่นกัน

 

          รมว.พม.กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้เพื่อเป็นการควบคุมดูแลสวัสดิภาพของนักเรียน นักศึกษาพม.จึงอาศัย พ.ร.บ.หอพัก 2507 กำหนด 7 มาตรการจัดระเบียบหอพัก โดยจะเคร่งครัดหอพักที่ไม่ได้มายื่นจดทะเบียน หากตรวจพบจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจส่งพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมกิจการแทน ตลอดจนการรณรงค์หอพักดีเด่นเพื่อประกาศเกียรติคุณและสร้างขวัญ กำลังใจให้กับหอพักที่ดีต่อไป

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

 

 

update 20-11-51

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code