วันสุขสนุกกิจกรรม สร้างสรรค์วัยเด็ก

ที่มาและภาพประกอบจาก : เว็บไซต์สยามรัฐออนไลน์


วันสุขสนุกกิจกรรม สร้างสรรค์วัยเด็ก thaihealth


แฟ้มภาพ


ชมรมช่างภาพการเมือง ร่วมกับเครือข่ายจิตอาสารัฐสภา และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมสันทนาการ พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ แก่โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 3 โรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง


ที่โรงเรียนบ้านท่าเรือ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “วันสุข สนุกกิจกรรม สร้างสรรค์วัยเด็ก” จัดโดย ชมรมช่างภาพการเมือง นำโดย นายชัยยศ ศิริสวัสดิ์ ประธานชมรมฯ ร่วมกับเครือข่ายจิตอาสารัฐสภา ทำดีตามรอยพ่อ และโครงการสื่อสารนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี ภายใต้ สสส. โดยมี เด็กนักเรียนจาก 3 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านท่าเรือ โรงเรียนบ้านท่าหัวรบ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พร้อมคณะครู อาจารย์ ร่วมกิจกรรม


โดยกิจกรรมดังกล่าวได้มีการมอบเครื่องปั๊มน้ำ แทงค์น้ำ ให้กับโรงเรียน รวมทั้งชุดปฏิบัติธรรม เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ และอุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ มอบให้เด็กนักเรียนจาก 3 โรงเรียน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียน และเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจให้แก่เด็กนักเรียน ให้มีความขยันหมั่นเพียร รวมทั้งตั้งใจศึกษาเล่าเรียนต่อไป โอกาสนี้ได้จัดการแข่งขันฟุตบอลสานสัมพันธ์ ระหว่างทีมชมรมช่างภาพการเมือง กับทีมสานพลัง 3 โรงเรียน เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน และสนับสนุนการออกกำลังกายเพื่อการมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง รวมทั้งได้มีกิจกรรมสันทนาการร่วมกันด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ