วธ. หนุน สสส.ดึงคนเข้าวัด

จัดกิจกรรมเพื่อชุมชน

 

 วธ. หนุน สสส.ดึงคนเข้าวัด

 

          นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รมว.วัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้เป็นประธานเปิดงาน “เรียนรู้บนลานวัด” ณ วัดพิกุลทอง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

          โดยกิจกรรมดังกล่าวสามารถช่วยผลักดันวัดให้กลับมาเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญในการปฏิรูปสังคม เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ ทำให้วัดมีบทบาทมากกว่าการเป็นเพียงสถานที่ประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนา ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ วธ. ที่ต้องการให้วัดเป็นศูนย์กลางพัฒนาเด็กเยาวชนและชุมชนและโครงการเปิดวัดวันอาทิตย์ เนื่องจากปัจจุบันเด็กเข้าวัดน้อยลง จึงต้องการพลิกฟื้นการไปวัดซึ่งเป็นวิถีดั้งเดิมของคนไทย โดย วธ. ได้จัดโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์ จำนวน 8,000 วัดทั่วประเทศ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นทางเลือกแก่พุทธศาสนิกชน ส่งเสริมให้วันอาทิตย์เป็นวันครอบครัวและนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วย

 

 วธ. หนุน สสส.ดึงคนเข้าวัด

 

          ด้าน นางเพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย์ ผอ.สำนักสนับสนุนการสร้างการเรียนรู้และสุขภาวะองค์กร สสส. กล่าวว่า สสส. ตั้งใจที่จะทำให้เกิดกระแสการเข้าวัดเพื่อกระตุ้นให้กลายเป็นอีกหนึ่งกระแสใหม่ในวัยรุ่น ซึ่งจะช่วยสร้างต้นแบบเยาวชนรุ่นใหม่ ควบคู่ไปกับวัดโมเดริ์นที่เข้าใจและปรับตัวได้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม สสส. จึงได้จัดกิจกรรมเรียนรู้บนลานวัด 800 แห่งทั่วประเทศขึ้น ซึ่งในส่วนของวัดพิกุลทอง จ.พัทลุง ถือเป็นต้นแบบวัดหนึ่งที่เข้าร่วมโครงการ ที่มีกิจกรรมโดดเด่น อาทิ ค่ายธรรมะ ที่สามารถดึงเยาวชน ครู และผู้ปกครอง มาร่วมกันทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การนำธรรมะมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และการฝึกอาชีพของคนในชุมชน เป็นต้น

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

 

 

update : 01-11-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : กิตติภานันทร์ ลีจันทึก

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ