ลดใช้รถ-น้ำมัน รับ Car Free Day

ชี้ใช้รถสาธารณะ1ครั้ง/สัปดาห์ ประหยัดน้ำมัน 1 ล้านลิตร/วัน

 

 

ลดใช้รถ-น้ำมัน รับ Car Free Day          ก.พลังงาน ร่วมประกาศเจตนารมณ์ 22 กันยา วันคาร์ฟรีเดย์ ชี้หากทุกคนช่วยกัน หันมาใช้บริการรถสาธารณะสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ช่วยประหยัดน้ำมัน 1 ล้านลิตร/วัน ประหยัดเงินได้กว่าวันละ 30 ล้านบาท แถมลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้วันละ 2,200 ตัน

 

          นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ที่ผ่านมากระทรวงพลังงานได้รณรงค์ให้ประชาชนลดใช้พลังงาน อย่างต่อเนื่อง โดยได้ส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้พลังงานทดแทน ได้แก่ น้ำมันแก๊สโซฮอล น้ำมันไบโอดีเซล ก๊าซธรรมชาติ ngv รวมถึงรณรงค์ให้ประชาชนหันมาใช้บริการรถสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้า bts รถไฟฟ้าใต้ดิน เป็นต้น ซึ่งแนวทางต่างๆ เหล่านี้ ล้วนช่วยทำให้ประเทศลดการใช้น้ำมันได้เป็นจำนวนมาก และเพื่อ สานต่อเจตนารมณ์ในการกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนประหยัดพลังงาน กระทรวงพลังงาน จึงได้ร่วมกับ มูลนิธิกองทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. จัดกิจกรรมรณรงค์ 22 กันยา วันคาร์ฟรีเดย์ เพื่อปลุกจิตสำนึกการประหยัดน้ำมัน ทั้งเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และลดปัญหาภาวะโลกร้อนด้วย อย่างไรก็ดี ประชาชนไม่ควรเลือกปฏิบัติลดใช้รถในวัน car free day เท่านั้น แต่ควรทำเป็นประจำโดยเลือกวันที่สะดวกในการหยุดใช้รถ เช่น ทางเดียวกันไปด้วยกัน car pool หรือ ในวันหยุดหากต้องออกจากบ้านไปธุระ จับจ่ายซื้อของ ช็อปปิ้ง ลองหันไปใช้ระบบขนส่งสาธารณะบ้าง เป็นต้น

 

          ทั้งนี้ ในปัจจุบันประเทศไทย มีรถส่วนบุคคลที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ปี 2534 จนถึง ธันวาคม 2551 จำนวน 2,505,734 คัน* และในปี 2551 ประเทศไทยต้องนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นมูลค่าสูงถึง 9 แสนล้านบาท/ปี และในแต่ละปีเฉพาะเขตกรุงเทพฯ ต้องสูญเสียค่าน้ำมันเชื้อเพลิงไปกับปัญหาจราจรกว่า 1 แสนล้านบาท หรือ วันละประมาณ 300 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม หากร้อยละ 10 ของจำนวนรถยนต์ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพฯ ทั้งหมด หรือประมาณ 250,000 คัน หันมาใช้บริการขนส่งสาธารณะสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จะช่วยประหยัดน้ำมันได้ 1 ล้านลิตรต่อวัน คิดเป็นเงินประมาณ 30 ล้านบาท** ทั้งยังช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ยสูงถึง 2,200 ตันต่อวัน นอกจากนี้ การขับขี่รถยนต์ยังมีส่วนที่ทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นสาเหตุหลักทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ส่งผลต่อสภาพแวดล้อม โดยรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซิน 1 คัน จะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาประมาณ 8.8 กิโลกรัมต่อเชื้อเพลิง 4 ลิตร ส่วนรถยนต์ ที่ใช้น้ำมันดีเซล 1 คัน จะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาประมาณ 10 กิโลกรัมต่อเชื้อเพลิง 4 ลิตร

 

ลดใช้รถ-น้ำมัน รับ Car Free Day   ลดใช้รถ-น้ำมัน รับ Car Free Day

           ดังนั้น กระทรวงพลังงาน จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมใจลดใช้รถยนต์ส่วนตัวโดยหันมาใช้บริการขนส่งสาธารณะในวัน car free day 22 กันยายน นี้ รวมไปถึงการลดใช้รถยนต์ส่วนตัวสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ร่วมใจลดใช้รถลดใช้พลังงาน กระทรวงพลังงานได้จัดทำพื้นที่จอดรถ (park & ride) แบ่งเป็นบริเวณรถไฟลอยฟ้า ได้แก่ สถานีรถไฟฟ้าหมอชิต และสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน ได้แก่ สถานีบางซื่อ สถานีรถศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (รัชดา ซอย 6) สถานีศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีปริมาณ ที่จอดรถรวม 2,420 คัน ซึ่งนอกจากประชาชนจะสามารถใช้บริการรถไฟฟ้าแล้ว ยังสามารถใช้บริการรถสาธารณะประเภทอื่นๆ เช่น รถประจำทาง รถแท็กซี่ ได้อีกด้วย

 

          กระทรวงพลังงาน ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านช่วยกันตระหนักถึงความสำคัญในการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพ โดยร่วมใจลดใช้รถยนต์ส่วนตัวโดยหันมาใช้บริการขนส่งสาธารณะในวัน car free day 22 กันยายนนี้ หรือร่วมกันลดใช้รถยนต์ส่วนตัว สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ในวันใดก็ได้ที่สะดวกเดินทางด้วยรถสาธารณะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

 

 

 

 

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

 

 

 

 

update 22-09-52

 

 

 

อัพเดทเนื้อหาโดย : ฤทัยรัตน์ ไกรรอด

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code