ร่วมจาริกธรรมกับ ท่านติช นัท ฮันห์

พร้อมคณะนักบวชนานาชาติกว่าสามสิบรูป ร่วมกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์เถรวาท-มหายาน โดยการนิมนต์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญฺโญ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมสนับสนุน

 พระอาจารย์ติช นัท ฮันห์ พระเถระแห่งพระพุทธศาสนานิกายเซน มหายาน

เมื่อเร็วๆ นี้ มูลนิธิหมู่บ้านพลัม ได้แถลงข่าวการจาริกธรรมของ พระอาจารย์ติช นัท ฮันห์ พระเถระแห่งพระพุทธศาสนานิกายเซน มหายาน นำคณะนักบวชหมู่บ้านพลัม จากศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติ ประเทศฝรั่งเศส กว่า 30 รูป จาริกธรรมมายังเมืองไทยอีกครั้ง ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม – 7 เมษายนนี้

ภิกษุณีนิรามิสา พระธรรมาจารย์ของหมู่บ้านพลัม ประเทศไทย กล่าวถึงการจาริกธรรมในครั้งนี้ว่า “หลวงปู่ได้ตั้งชื่อการจาริกธรรมว่า ‘now is time: this is it’ หมายถึง ‘เวลาที่แท้จริงมีอยู่ในปัจจุบันขณะเท่านั้น: มันเป็นเช่นนั้นเอง’ แต่หากจะให้ความหมายสำหรับเยาวชน ก็อาจจะใช้คำว่า ‘เดี๋ยวนี้แหละ: ใช่เลย’ ก็ได้”

การเดินทางมายังประเทศไทยครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการจาริกธรรมในเอเชีย ปี 2554 โดยเริ่มที่ประเทศไทย ไต้หวัน ญี่ปุ่น และสิ้นสุดที่ฮ่องกง

สำหรับกิจกรรมในประเทศไทย กิจกรรมแรกเริ่มด้วยการนำภาวนา รู้จักใจ: พุทธวิถีเพื่อหล่อเลี้ยงและเยียวยา (understanding our mind : the buddhist practice of nourishment and healing) ระหว่าง 25-31 มีนาคม 2554 ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) วังน้อย อยุธยา

ร่วมจาริกธรรมกับ ท่านติช นัท ฮันห์

“งานภาวนา 7 วันนี้ ผู้เข้าภาวนา จะได้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง ถึงการทำงานของจิต อันจะทำให้เข้าใจตัวเองมากขึ้น และเมื่อทำได้เช่นนี้ หนทางที่จะได้พบกับความสุขที่แท้จริงก็จะมีมากขึ้น”  ภิกษุณีนิรามิสากล่าว

กิจกรรมที่สอง เป็นการจัดภาวนาวันแห่งสติ ที่หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญฺโญ (bia) ในวันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2554 ระหว่างเวลา 08.00 – 16.00 น. และกิจกรรมสุดท้าย สิ้นสุดที่งานทอดผ้าป่าเพื่อโครงการสถานปฏิบัติธรรม หมู่บ้านพลัมนานาชาติ ประเทศไทย ซึ่งจะจัดกิจกรรมที่สถานปฏิบัติธรรมชั่วคราวหมู่บ้านพลัม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ในวันพุธที่ 6 เมษายน 2554 ระหว่างเวลา 08.30-13.00 น.

ภิกษุณีนิรามิสา กล่าวเพิ่มเติมว่า เป็นโอกาสอันดีที่หลวงปู่จะมานำภาวนาที่ มจร. แบบลงลึกถึง 7 วัน ท่านอธิการบดี มจร. เป็นผู้ที่มีจิตใจเปิดกว้างมาก ท่านโอบรับแนวทางปฏิบัติของพุทธศาสนาทุกนิกาย นี่คือเหตุที่ท่านสามารถพัฒนา มจร. จนเจริญเติบโตและก้าวหน้าจนถือเป็นสถาบันทางการศึกษาของสงฆ์นานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้

ร่วมจาริกธรรมกับ ท่านติช นัท ฮันห์

“นอกจากนั้น 2 เมษายน หลวงปู่จะได้มานำภาวนาวันแห่งสติ ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส ซึ่งกิจกรรมในวันนั้น เปิดให้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงานได้ ถือเป็นงานที่ชาวพุทธจะมีโอกาสได้เห็นความงดงามของการเชื่อมโยงที่แนบแน่นระหว่างแนวทางปฏิบัติของท่านพุทธทาส กับ แนวทางของหลวงปู่ ได้อย่างชัดเจนอีกด้วย” ภิกษุณีนิรามิสากล่าวถึงกิจกรรมทั้งหมดในการจาริกธรรมครั้งนี้

นางสุภาพร พัฒนาศิริ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิหมู่บ้านพลัม กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของงานภาวนาที่ มจร. และการจัดวันแห่งสติที่หอจดหมายเหตุพุทธทาส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ได้ร่วมสนับสนุนด้วย

คุณวรวรรณ วัฒนาวงศ์สว่างคุณวรวรรณ วัฒนาวงศ์สว่าง อาจารย์ประจำภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้บอกเล่าประสบการณ์จากผู้เคยเข้าร่วมภาวนาว่า ได้ร่วมงานภาวนาจิตวิทยาเชิงพุทธเมื่อปี 2551 เป็นการภาวนาครั้งแรกในชีวิตและส่งผลต่อชีวิตตนเองมาก ได้ใคร่ครวญความคิด มีเทคนิคหลายอย่างที่ช่วยให้กายและใจกลับมาอยู่ร่วมกัน ตื่นอยู่เสมอ 

“กิจกรรมส่วนใหญ่สามารถนำมาปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวัน ทำให้รักษาความต่อเนื่องของในการปฏิบัติได้ เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง เข้าใจตัวเอง รักตัวเอง รู้จักที่จะคิดถึงผู้อื่นและรักผู้คนได้อย่างที่เขาเป็น พบความสุขและอ่อนโยนมากขึ้น ส่งผลให้คนรอบข้างพ่อ แม่ พี่ ญาติ เพื่อน คนไข้ ลูกศิษย์ และใครต่อใครอีกหลายคนพบความสุขไปด้วยกัน” คุณวรวรรณ กล่าว

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ออนไลน์ได้ทาง www.thaiplumvillage.org หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 085-318-2939, 086-688-4984 ในวันเวลาราชการ

ประวัติของท่าน ติช นัท ฮันห์ 

ท่าน ติช นัท ฮันห์ พระมหาเถระในพุทธศาสนามหายานนิกายเซน ชาวเวียดนาม ท่าน ติช นัท ฮันห์ พระมหาเถระในพุทธศาสนามหายานนิกายเซน ชาวเวียดนาม ผู้ซึ่งนำพาให้ผู้คนประจักษ์ถึงการนำพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสอดคล้องกลมกลืน (applied buddhism) ตลอดชีวิตนักบวช ท่านเขียนหนังสือและบทกวีไว้มากมาย เพื่อเผยแพร่วิถีแห่งพุทธธรรม ผลงานของท่านได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั่วโลกมากกว่า 80 เล่ม จำนวนตีพิมพ์มากกว่า 1 ล้าน 5 แสน เล่ม เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในโลกตะวันตก ในช่วงที่บ้านเมืองของท่านเดือดร้อนจากภัยสงคราม ท่านพยายามอย่างยิ่งที่จะใช้หลักพุทธศาสนา เพื่อนำพาผู้คนให้กลับสู่สันติภาพในจิตใจของตน เพื่อนำไปสู่การยุติสงครามในทุกระดับ จนกระทั่ง มาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ (martin luther king, jr.) เสนอ ท่านติช นัท ฮันห์ เข้ารับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ

ที่มา: มูลนิธิหมู่บ้านพลัม

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code