ร่วมกันทำดี…ส่งท้ายปี “ทำดี” รับปีใหม่

 

เมื่อเข้าสู่เดือนธันวาคมของทุกปี แน่นอนว่าหลายคนคงคิดโปรแกรมการไปเคาท์ดาวน์ในคืนข้ามปี ว่าจะไปที่ไหนดีขณะที่อีกหลายคนวางโปรแกรมว่าจะฉลองกันข้ามปีตามสถานบันเทิงต่างๆ

เพื่อให้คนไทยได้ร่วมกันทาบุญข้ามปี สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  (สสส.) จึงร่วมกับ เครือข่ายภาคีสร้างเสริมสุขภาพ อาทิ กรุงเทพมหานคร มหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานทรัพย์สิน ส่วนพระมหากษัตริย์ กระทรวงศึกษาธิการ มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว เป็นต้น จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีขึ้นที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในคืนวันที่ ๓๑ ธ.ค.๒๕๕๔ ข้ามคืนไปสู่วันที่ ๑ ม.ค.๒๕๕๕ 

ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ประธานคณะกรรมการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๔๒๕๕๕ สสส.กล่าวว่า สสส. ร่วมกับภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จัดกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี ชีวิตดี” ในคืนวันที่ ๓๑ ธ.ค.นี้  ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๒ โดยจะประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา เพื่อทำความดีถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ และในโอกาสครบรอบพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี ของการตรัสรู้ขององค์พระพุทธเจ้า

“จากการเกิดวิกฤตอุทกภัยที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อประชาชนจำนวนมาก ขอเชิญชวนให้คนไทยมาร่วมทำความดีตั้งจิตสวดมนต์เพื่อเยียวยาและฟื้นฟูจิตใจของคนไทยให้มีจิตใจที่เข้มแข็งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสุขภาวะทางปัญญา เป็นการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์และเป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชน โดยเฉพาะครอบครัว ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชน ให้หลีกเลี่ยงอบายมุข สิ่งยั่วยุต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดปัญหาสังคมตามมา อาทิ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ ยาเสพติด เป็นต้น”

พระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา และกรรมการมหาเถรสมาคม กล่าวว่า การทำบุญ สวดมนต์ในคืนข้ามปีนั้น เพื่อจะได้ระลึกถึงบุญกุศลที่ปฏิบัติมาตลอดปี หรือสิ่งใดที่เราทำผิดพลาดก็จะได้มาร่วมรวมจิตด้วยการสวดมนต์บทต่างๆ โดยเชื่อว่าจะสามารถลบล้างความร้ายด้วยความดีชำระล้างบาปด้วยบุญ อดีตผ่านไปแล้วให้มันผ่านไปไม่ต้องนำมาคิดใหม่ และมาเริ่มต้นใหม่ ให้มองไปข้างหน้า อะไรที่ดีอยู่แล้วก็ให้มองกลับไปทบทวนและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น การได้สวดมนต์ข้ามปีถือว่าเป็นโอกาสที่ได้ทำบุญ ทำความดีข้ามปี ซึ่งผิดกับบางคนที่มักนิยมทำบาปข้ามปีด้วยการดื่มเหล้าจนเมาฉลองกันข้ามปี

พระพรหมวชิรญาณ ยังกล่าวถึงอานิสงส์ของการสวดมนต์ด้วยว่า การสวดมนต์นั้นสามารถสวดได้ทุกที่ทุกเวลา เมื่อสวดเสร็จใจจะสงบ และในระหว่างที่เราสวดมนต์จิตจะสงบ และเมื่อจิตสงบ จะทำให้จิตสะอาด ไม่เกิดความโกรธ ความโลภ ความหลง

เมื่อเราได้สวดมนต์ จิตจะสงบ และจะได้คิดทบทวนว่าในปีที่ผ่านมาเราทำอะไรที่ผิดพลาดไปบ้าง เมื่อคิดได้ก็ตั้งใจนาข้อผิดพลาดนั้นไปแก้ ในปีใหม่นี้จึงนับป็นโอกาสอันดีที่เราจะใช้ค่ำคืนแห่งการทำบุญข้ามปีเป็นค่ำคืนในการตั้งสติ ค่ำคืนแห่งการตั้งต้นแก้ไขข้อผิดพลาดในปีที่ผ่านมา

ที่สำคัญเราจะได้ “บุญ” ต้อนรับปีใหม่

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ