รู้เท่าทัน ป้องกันโรคสมองเสื่อม

          สสส. – สมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมและกรมอนามัย จัดงาน “วันรู้ทันป้องกันสมองเสื่อม” ชี้อัลไซเมอร์ในผู้สูงวัยพุ่ง 400,000 คน แนะเทคนิคชะลอสมองเสื่อมการทำงานด้วย “จีบ-แอล”


/data/content/25821/cms/e_bdfhjkqyz379.jpg


          เมื่อวันที่ 18 กันยายน ที่สีลมคอมเพล็กซ์ นพ.ณรงค์  สายวงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวในงาน “วันรู้ทันป้องกันสมองเสื่อม” ว่า ปัจจุบันนี้ผู้สูงวัยเพิ่มจำนวนขึ้นและยังเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีอัตราชุกการเกิดโรคต่างๆสูง โดยเฉพาะภาวะโรคสมองเสื่อมที่มีจำนวนอยู่กว่า 400,000 คน ซึ่งเกิดจากอาการเนื้อสมองเสื่อมสลาย หลอดเลือดเลี้ยงสมองหนาและตีบตัวขึ้น เป็นที่มาของโรคอัลไซเมอร์ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ นอกจากจะสร้างการรับรู้แก่สังคมทั่วไปแล้ว ยังเป็นการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและผู้ดูแล ให้ตระหนักและเห็นความสำคัญรวมทั้งสามารถจัดการกับภาวะดังกล่าวอย่างถูกวิธี ทั้งด้านการให้ความรักความเข้าใจ การมีสภาวะอารมณ์ที่ดีและการดูแลสภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสม 


/data/content/25821/cms/e_bcfjkopq3467.jpg/data/content/25821/cms/e_gpqswz145678.jpg


          ด้าน พญ.สิรินทร ฉันศิริกาญจน ผู้อำนวยการสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม (The Alzheimer's Disease and Related Disorders Association –ARDA) เปิดเผยว่า ความชุกของโรคสมองเสื่อมจะเพิ่มขึ้นเมื่ออายุ 65 ปีขึ้นไป โดยพบว่าอัตราชุกอยู่ที่ 1.4% เมื่ออายุ 65-69 ปี และสูงกว่า 23.6% เมื่ออายุ 85 ปีขึ้นไป ซึ่งภาวะโรคดังกล่าวนอกจากจะส่งผลต่อผู้ป่วยโดยตรงแล้ว ยังส่งผลต่อครอบครัวของผู้ป่วยด้วย ซึ่งการรู้เท่าทันโรคสมองเสื่อม จะช่วยให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้นและทำให้ครอบครัวสามารถวางแผนการรับมือได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมต้องใช้ค่าใช้จ่ายที่สูงกว่า 4,000-6,000 บาทต่อเดือน ส่วนผู้ที่มีอาการแรกเริ่ม อาทิ สูญเสียความจำระยะสั้น อารมณ์แปรปรวน จำเป็นต้องป้องกันและชะลอการเกิดอาการของโรคสมองเสื่อม ด้วยการตรวจคัดกรองอาการ เพื่อวินิจฉัยตรวจรักษาตั้งแต่ระยะแรก ซึ่งจะช่วยให้คนไทยมีอัตราชุกของโรคน้อยลงและ     ช้าลงอย่างเป็นรูปธรรม


/data/content/25821/cms/e_aceghmnrstz6.jpg

ดร.สุขพัชรา ซิ้มเจริญ ศึกษานิเทศน์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษทางด้านสมองและพัฒนาการเด็กพิเศษ สอนท่า “จีบ-แอล”


          นางเบญจมาภรณ์ จันทรพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส.) กล่าวว่า สสส. เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างสังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ โดยเข้ามาสนับสนุนองค์ความรู้เกี่ยวกับโรคสมองเสื่อมที่ถูกต้องและเข้าใจได้ง่าย โดยผู้เข้าร่วมงานจะพบกับเทคนิคการสังเกตอาการและการรับมือต่อภาวะสมองเสื่อม การดูแลตนเองและคนรอบข้าง รวมทั้งเทคนิคการบริหารสมองด้วยท่า “จีบ-แอล” ซึ่งจะชะลอสมองเสื่อมก่อนวัยและฝึกให้สมองส่วนควบคุมกล้ามเนื้อ (corpus callosum) ให้ทำงานอย่างสมดุล เสริมความจำและประสิทธิภาพของคลื่นสมอง (brain wave) และทำให้สมองทำงานเต็มขีดความสามารถ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย เริ่มตั้งแต่วันที่ 18-20 กันยายน ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 สีลมคอมเพล็กซ์ เพื่อให้ทุกเพศ ทุกวัย เตรียมพร้อมรับมือตั้งแต่วันนี้ เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และสร้างสังคมผู้สูงวัยที่มีคุณภาพสำหรับประเทศไทยต่อไป


 


 


          ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ