สานพลัง สื่อสารสุข เปลี่ยนพื้นที่สาธารณะ สร้างรถไฟสายสุขภาพ ชวนคนเมืองขยับร่างกายสร้างความฟิต พิชิตออฟฟิศซินโดรม – ขยับปากสร้างรอยยิ้ม สู้ความเครียด เข้าถึงผู้ใช้บริการในสถานีรถไฟฟ้า MRT

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

                   ชีวิตคนกรุงเทพฯ สุดเร่งรีบ เสี่ยงป่วย-ตาย เบาหวาน – มะเร็ง – จิตเวช สสส. สานพลัง MRT – BMN สื่อสารสุข เปลี่ยนพื้นที่สาธารณะ สร้างรถไฟสายสุขภาพ เปิดตัว สถานี Healthy Station 4 จุด ชวนคนเมือง ขยับร่าง สร้างความฟิต แถมพิชิตออฟฟิศซินโดรม – ขยับปากสร้างรอยยิ้ม สู้ความเครียด เข้าถึงผู้โดยสารและผู้ใช้บริการในสถานีรถไฟฟ้า MRT เฉลี่ย วันละ 800,000 คน

                   เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2566 ที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ บริษัทแบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด (BMN) แถลงข่าวโครงการ “MRT HEALTHY STATION THAIHEALTH x BEM” เปิดตัวสถานีรถไฟฟ้า MRT 4 จุด สร้างเสริมสุขภาพใจกลางกรุงเทพฯ รณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพ เพื่อสุขภาวะที่ดี

                   ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการ สสส. กล่าวว่า กรุงเทพฯ เป็นศูนย์รวมของอาชีพ แหล่งท่องเที่ยว สถานศึกษา และกิจกรรมต่างๆ มีผู้คนใช้ชีวิตอยู่จำนวนมาก หลายคนประสบภาวะเครียดจากการใช้ชีวิตทั้งการทำงาน การเรียน สภาพการจราจรที่แออัด ฝุ่นควันที่มีผลต่อสุขภาพ รวมถึงความเร่งรีบที่ต้องแข่งกับเวลา ทำให้ขาดการดูแลตัวเอง ปัจจัยเหล่านี้ทำให้เกิดความเสี่ยงป่วยโรคไม่ติดต่อ (NCDs) หรือโรคที่เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต เช่น โรคทางเดินหายใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง และโรคทางจิตเวช ปัจจุบันคนไทยเสียชีวิตจากกลุ่มโรคนี้ 75% คิดเป็น 320,000 คน/ปี ด้วยความบีบรัดของการใช้ชีวิต และสภาพแวดล้อมที่ยังไม่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี การทำให้พื้นที่สาธารณะเป็นพื้นที่สร้างเสริมสุขภาพ จึงเป็นส่วนสำคัญที่จะส่งเสริมให้ทุกคนดูแลตนเอง โครงการ “MRT Healthy Station”  มีเป้าหมายสร้างพื้นที่สาธารณะ ให้เป็นพื้นที่สร้างเสริมสุขภาวะสำหรับคนเมือง

                   ดร.สุปรีดา กล่าวต่อว่า สถานี Healthy Station มี 4 จุด 1.MRT “ลุมพินีคาเฟ่” ชวนคนไทยคลายเครียด ชวนคนเมืองหัวเราะวันละ 12-15 ครั้ง/วัน 2.MRT ศูนย์สิริกิติ์ “ไม่ใส่หมวกกันน็อก ไม่รอด” ชวนให้สวมหมวกกันน็อก ลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุ 3. MRT สีลม “Unlock Your Box” ชวนทุกคนมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ ผู้ใหญ่ 150 นาที/สัปดาห์ เด็ก 60 นาที/วัน 4.ขบวนรถไฟฟ้า “ขยับซักกะนิด พิชิตออฟฟิศซินโดรม” นำวิธีคลายกล้ามเนื้อจากนักวิทยาศาสตร์การกีฬา เครือข่ายคนไทยไร้พุง มาให้คนเมืองที่มีพฤติกรรมเนือยนิ่ง กล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรัง หรือโรค Office Syndrome  ไปใช้ในชีวิตประจำวัน สสส. หวังว่าสื่อชุด Healthy Station จะเป็นจุดเริ่มต้นสร้างพื้นที่สาธารณะ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้ทุกคนตระหนักถึงปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สร้างสังคมแห่งความสุข รอยยิ้ม ขอขอบคุณภาคีทุกภาคส่วนที่ร่วมกันสร้างสรรค์สังคม ให้มีระบบที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ โดยติดตามข้อมูลสร้างเสริมสุขภาพได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ Social Marketing Thaihealth by สสส. หรือเว็บไซต์ https://www.thaihealth.or.th/ 

                   นายอัลวิน จี รองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM กล่าวว่า “ BEM ในฐานะ  ผู้ให้บริการทางพิเศษ และรถไฟฟ้า MRT ได้ตระหนักถึงสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ พนักงานตลอดจนประชาชนทั่วไป  จึงได้จัดทำโครงการ Happy Journey with BEM เพื่อแทนความขอบคุณ  และสร้างความความเชื่อมั่นในมาตรฐานของ BEM ซึ่งที่ผ่านมาเราได้จัดทำกิจกรรมหลากหลายเพื่อตอบแทนคืนให้สังคมในแง่มุมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านสุขภาพอนามัย การศึกษา การส่งเสริมการดำเนินการของภาครัฐ และความร่วมมือระหว่าง สสส. BMN และ BEM ในโครงการ Healthy Station นี้ถือเป็นโอกาสสำคัญของ BEM ที่จะได้แลกเปลี่ยนแนวคิดในรูปแบบการประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์ให้คนไทยให้ความสำคัญเรื่องของการสร้างนิสัย ดูแลสุขอนามัยที่ดี เป็นการกระตุ้นให้ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการหันมาออกกำลังกาย ดูแลสุขภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีสุขภาพที่แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดียิ่งขึ้น และเชื่อว่าโครงการนี้จะช่วยให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอน”

                   นายวิทสุวัฒน์ อำคาเพท กรรมการผู้จัดการบริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด หรือ BMN  กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่าง BMN และ สสส. ในครั้งนี้ เป็นการสนับสนุนให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี โดยปัจจุบันพบจำนวนผู้โดยสารและผู้ใช้บริการในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินอยู่ที่เฉลี่ยวันละ 800,000 คน ซึ่งสื่อโฆษณาของ BMN ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่เป็นแหล่งรวมของหนุ่มสาวชาวออฟฟิศ และเป็นตำแหน่งที่มีผู้คนสัญจรผ่านเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น ภายในขบวนรถไฟฟ้า MRT, สถานี MRTลุมพินี ทางออก 1, บริเวณแยกถนนสีลม พระราม 4 ใกล้สถานีรถไฟฟ้า MRT สีลม, และบริเวณหน้าสถานี MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จึงมองว่า การติดตั้งสื่อสุดสร้างสรรค์ของ สสส. จะเป็นการรณรงค์ ให้คนที่สัญจรไปมาและผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT ได้เคล็ดลับการดูแลตัวเอง และรักสุขภาพมากยิ่งขึ้น

                   “การณรงค์ของ สสส. ที่ผ่านมา ทาง BMN เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ ในการถ่ายทอดความห่วงใยไปสู่คนไทย ซึ่งโครงการ MRT HEALTHY STATION THAIHEALTH x BEM เป็นอีกหนึ่งโครงการที่มีความตั้งใจร่วมมือกับ สสส. ออกแบบสื่อรณรงค์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนในสังคม ที่ช่วยสร้างสรรค์สังคมและทำให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี เชื่อว่าในอนาคตโครงการลักษณะนี้ จะมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง” นายวิทสุวัฒน์ กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code