ราชบุรีเดินหน้าสร้างสุขภาวะ

         ชาวราชบุรีจัดกิจกรรม "ชาวราชบุรี สมานฉันท์สร้างสุขภาวะ" หวังเป็นพื้นที่ต้นแบบด้านสุขภาวะ


/data/content/25550/cms/e_eiklnstx2458.jpg


          นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวว่า จ.ราชบุรีร่วมกับ โรงพยาบาลสวนผึ้ง และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้กิจกรรม "ชาวราชบุรี สมานฉันท์สร้างสุขภาวะ" โดยมีสมัชชาภาคประชาชนจำนวน 600 กว่าคน ที่เป็นอาสาสมัครร่วมขับเคลื่อนสร้างระบบสุขภาวะของ จ.ราชบุรีใน 6 ด้าน คือ สิ่งแวดล้อมที่ดี มีการอนุรักษ์วัฒนธรรม อบายมุขลดลง เยาวชนเข้มแข็งมีวินัยจราจร และมีพฤติกรรมการออกกำลังกาย และต้องการที่จะสร้างพื้นที่ต้นแบบสุขภาวะใน 10 อำเภอ ของ จ.ราชบุรี


       ทั้งนี้ได้มี นพ.ฉัทฐกร ธัญเกียรติ ผอ.โรงพยาบาลสวนผึ้งเป็นผู้ประสานงานหน่วยงานอาสาสมัครต่างๆทั้งเครือข่ายพืชผักปลอดสารพิษ เครือข่ายวัฒนธรรม เครือข่ายเยาวชน เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายการขับรถดีมีวินัย มาร่วมกันจัดงานกันเป็นจำนวนมาก


       นพ.ฉัทฐกร ธัญเกียรติ ผอ.โรงพยาบาลสวนผึ้ง กล่าวว่า ต้องใช้กลยุทธ์ครอบครัวอบอุ่น เพื่อให้พ่อแม่พาลูกออกกำลังกายเคารพวินัยการจราจร ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข อนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เชื่อว่าความรักของครอบครัวจะช่วยเสริมสร้างค่านิยมและสร้างพื้นที่สุขภาวะให้เกิดขึ้นกับพี่น้องชาวราชบุรีอย่างยั่งยืน และในส่วนราชการต้องช่วยกันหนุนเสริมประเด็นสุขภาวะทั้ง 6 ด้าน ให้เกิดผลอย่างจริงจังโดยใช้ศูนย์ดำรงธรรม จ.ราชบุรี เป็นตัวร่วมขับเคลื่อนด้วย


 


          ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ


          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code