รับปริญญาสร้างสรรค์ ปลอดเหล้า-ปลอดภัย

“congratulation” ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกคนที่กำลังจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2553 ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งความสำเร็จที่หลายคนรอคอย นับว่าเป็นเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองอีกเทศกาลหนึ่งก็ว่าได้

ที่ผ่านมาบัณฑิตใหม่ส่วนใหญ่มักเลือกการเฉลิมฉลองความสำเร็จนี้ด้วยการสังสรรค์กับกลุ่มเพื่อน โดยการท่องเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆเช่น ผับ บาร์ และดื่มเหล้า เบียร์ จนมึนเมาขาดสติ ส่งผลให้เกิดการทะเลาะวิวาท และเกิดอุบัติเหตุตามมา สร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

จากสาเหตุดังกล่าว ทำให้เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ร่วมกันรณรงค์โครงการ “ปริญญาปลอดเหล้า ปัญญาชนเต็มตัว” ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหงขึ้น เพื่อเป็นการรณรงค์ในเรื่องของการลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในงานประเพณีรับปริญญาของสถาบันการศึกษา เนื่องจากตามประกาศของ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551ให้สถานศึกษาเป็นเขตปลอดเหล้า และเพื่อลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินในช่วงประเพณีรับปริญญา

ในเรื่องนี้ นายธีรภัทร์ คหะวงศ์ แกนนำเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ กล่าวว่า ในช่วงรับปริญญาของทุกปีมักจะพบข่าวการทะเลาะวิวาท และอุบัติเหตุที่เกิดจากการดื่มฉลองรับปริญญาอยู่บ่อยครั้งดังนั้น เราจึงได้รณรงค์ในเรื่องนี้ขึ้น เพื่อต้องการให้บัณฑิตที่ได้ชื่อว่าเป็นปัญญาชน ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้มาก เพราะนอกจากจะเสียสุขภาพแล้ว ยังเสียทรัพย์ และเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจนถึงขั้นเสียชีวิต ดังนั้น การแสดงความยินดีต่อกันไม่จำเป็นต้องให้เหล้าหรือชวนกันดื่มเหล้า แต่อาจจะเป็นการทานข้าวหรือซื้อสิ่งของให้กันก็ได้

“อย่างไรก็ตาม เพื่อสร้างมิติและมุมมองใหม่ให้กับบัณฑิตและมหาบัณฑิตใหม่ทุกคน เราจะมีการขยายขอบเขตการรณรงค์ให้ครอบคลุมไปสู่มหาวิทยาลัยต่างๆ มากขึ้น แต่ก็ไม่ได้คาดหวังให้การรณรงค์รับปริญญาปลอดเหล้านี้ประสบความสำเร็จถึง 100% เพียงแค่ต้องการให้ทุกคนรับรู้ รวมทั้งตระหนักถึงพิษภัยและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” นายธีรภัทร์ กล่าว

ด้านนายกิตติวัฒน์ สุทธิรักษ์ บัณฑิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวว่าการรับปริญญาปลอดเหล้าถือเป็นสิ่งที่สะท้อนให้บัณฑิตจบใหม่ได้เห็นว่า การรับปริญญาถือเป็นสิ่งมงคลในชีวิต จึงไม่ควรนำอบายมุข เช่นเหล้า เบียร์ เข้ามาใกล้ตัว อีกทั้งการฉลองรับปริญญาสามารถทำได้หลายวิธี โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งเหล้า เพราะผลกระทบที่จะเกิดตามมามีมากจนเราเองก็ไม่สามารถคาดถึงได้ ดังกรณีเมื่อปีที่แล้วที่มีบัณฑิตจบใหม่รายหนึ่งกำลังจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันรุ่งขึ้น ไปฉลองความสำเร็จด้วยการดื่มเหล้ากับเพื่อนและได้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต จนทำให้ไม่ได้รับปริญญา เป็นที่น่าเสียใจแก่ครอบครัวเป็นอย่างมาก ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นถือเป็นเครื่องเตือนใจผมมาโดยตลอด

ขณะที่ นางสาวสิริกัญญา แสงภู มหาบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์ จิตวิทยาคลินิกและชุมชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวว่า การรับปริญญาถือเป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งในชีวิต ซึ่งการเลี้ยงฉลองถือเป็นเรื่องปกติ แต่ถ้าไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาเกี่ยวข้องจนทำลายบรรยากาศในงานก็ถือว่าเป็นเรื่องดี เพราะอย่างน้อยเราจะได้มีสติตลอดเวลาในช่วงรับปริญญา ดังนั้น เราควรจะครองตัวอยู่ในสติให้ดี เพราะพิธีพระราชทานปริญญาบัตรถือว่าเป็นพิธีที่สำคัญ อย่างน้อยคนในบ้านก็จะภูมิใจในความสำเร็จของเรา

“หากมีบัณฑิตต้องมาจบชีวิตเพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ถือเป็นเรื่องที่น่าเสียใจ และน่าเสียดายแทนครอบครัวเป็นอย่างมาก เพราะแทนที่พ่อแม่จะได้มาชื่นชมความสำเร็จของลูกในวันรับปริญญาและเฝ้าดูชีวิตการทำงานของลูกต่อไปในอนาคต แต่กลับต้องมางานศพของลูกแทน ดังนั้น จึงขอฝากเตือนบัณฑิตทุกคนว่าถ้าหากหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้ ก็ควรดื่มอย่างมีสติ และสามารถควบคุมตัวเองได้” นางสาวสิริกัญญา กล่าว

วันรับปริญญาถือเป็นวันแห่งความสำเร็จอันสูงสุดที่ไม่ใช่เพียงแต่บัณฑิตเองเท่านั้นที่รอคอย แต่ยังเป็นความหวังและความฝันของผู้เป็นพ่อแม่อีกด้วย ดังนั้น หากต้องการฉลองรับปริญญาควรเลือกฉลองด้วยความสร้างสรรค์ โดยไม่จำเป็นต้องใช้เหล้าเบียร์เป็นองค์ประกอบ เพื่อหลีกเลี่ยงความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในที่สุด

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

Shares:
QR Code :
QR Code