รักการอ่าน เทิดมหาราชินี

หนังสือทรงแนะ ‘วรรณคดีไทย’ 6 เล่ม

 

รักการอ่าน เทิดมหาราชินี 

          สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานรายชื่อหนังสือดีเด่น 6 เรื่องที่เด็กและเยาวชนไทยควรอ่าน คือ พระอภัยมณี รามเกียรติ์ นิทานชาดก อิเหนา พระราชพิธีสิบสองเดือน และกาพย์เห่เรือเจ้าฟ้ากุ้ง

 

          นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาพระราชทานรายชื่อหนังสือดีเด่น 6 เรื่องที่เด็กและเยาวชนไทยควรอ่าน คือ พระอภัยมณี รามเกียรติ์ นิทานชาดก อิเหนา พระราชพิธีสิบสองเดือน และกาพย์เห่เรือเจ้าฟ้ากุ้ง (เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร)

 

          รมว.ศธ.กล่าวว่า สืบเนื่องจากการที่ ครม.ได้มีมติให้ปี 2552 – 2561 เป็นทศวรรษแห่งการอ่านของประเทศ ในการนี้ ศธ. จึงได้มีการจัดกิจกรรมแรกขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการอ่าน โดยใช้ชื่อ “รักการอ่าน เทิดมหาราชินี” ขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และรณรงค์ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยมีนิสัยรักการอ่าน

 

          โดยจะจัดกิจกรรมในทุกจังหวัดพร้อมกันระหว่างวันที่ 14 – 16 สิงหาคม 2552 ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ สำหรับส่วนกลางจะจัด ณ บางกอกคอนเวนชั่น ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีเปิด และมีการถ่ายทอดสดผ่านสถานีโทรทัศน์ nbt ในเวลา 10.00 – 11.00 น.

 

          “ในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาพระราชทานรายชื่อ “หนังสือดีเด่น 6 เรื่อง ที่เด็กและเยาวชนไทยควรอ่าน” คือ พระอภัยมณี รามเกียรติ์ นิทานชาดก อิเหนา พระราชพิธีสิบสองเดือน และกาพย์เห่เรือเจ้าฟ้ากุ้ง (เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร) มายัง ศธ. เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมให้มีการอ่านและการศึกษาอย่างแพร่หลาย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมแก่ ศธ. เป็นอย่างยิ่ง” รมว.ศธ.กล่าว และว่า ห้องสมุดในสถานศึกษาทุกแห่งทุกระดับ รวมทั้งห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศ จึงต้องมีหนังสือทั้ง 6 เล่มไว้ เพื่อส่งเสริมให้มีการอ่านและการศึกษาอย่างแพร่หลายต่อไป

 

          สำหรับกิจกรรมการจัดงานครั้งนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น นิทรรศการ 6 หนังสือดีเด่นที่เด็กและเยาวชนไทยควรอ่าน และสิบกลวิธีสร้างนิสัยรักการอ่าน ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงใช้ นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการนวัตกรรมการอ่าน เวทีหรรษาปัญญา การเสวนา แรลลี่การอ่าน เป็นต้น ถือเป็นการรวมพลังจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคีเอกชน ร่วมกันนำนวัตกรรมที่ถือว่าเป็นสุดยอดของเทคนิคการอ่านและหนังสือดีมีคุณภาพในปัจจุบันระดมมาจัดในงานนี้อย่างหลากหลาย จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงานครั้งนี้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

 

 

update 13-08-52

อัพเดทเนื้อหาโดย : กันทิมา ลีจันทึก

 

 

อ่านเนื้อหาทั้งหมดในคอลัมน์คลิกที่นี่

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ