ระวังป่วยไข้ฤดูหนาว

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เตือนระวังป่วยไข้ฤดูหนาว

ระวังป่วยไข้ฤดูหนาว

น.พ.ไพศาล ดั่นคุ้ม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า เมื่อสภาพอากาศเข้าสู่ฤดูหนาวหากร่างกายปรับสภาพไม่ทันจะทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บได้ โดยเฉพาะเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว สำหรับโรคติดต่อที่พบบ่อยในฤดูหนาวส่วนใหญ่มักเป็นโรคติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม หัด หัดเยอรมัน อีสุกอีใส และอุจจาระร่วง การติดต่อโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจโดยเชื้อจะแพร่ออกมาทางน้ำมูก น้ำลาย ละอองเสมหะของผู้ป่วยจากการไอหรือจาม และสามารถติดต่อกันได้ง่าย โดยเฉพาะสถานที่ที่มีคนอยู่รวมกันจำนวนมากและอากาศถ่ายเทไม่สะดวก เช่น โรงภาพยนตร์ ศูนย์การค้า ควรหลีกเลี่ยงสัมผัสคลุกคลีกับผู้ป่วย รวมทั้งไม่ใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกับผู้ป่วย ส่วนโรคหัดผู้ป่วยจะมีไข้ น้ำมูกไหล ไอ ตาแดง มีผื่นขึ้นกระจายไปทั่วตัว และอาจมีโรคแทรกซ้อนที่รุนแรงได้

อีกโรคหนึ่งคือ โรคอุจจาระร่วงในฤดูหนาว ซึ่งมักเกิดในเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ อาจเริ่มด้วยมีอาการคล้ายไข้หวัดก่อนถ่ายเหลวบ่อยครั้ง น้ำหนักตัวลดลง ควรพาไปพบแพทย์เพื่อการวินิจฉัยและรักษาอย่างถูกต้อง ไม่ควรซื้อยามารับประทานเอง เพราะหากรับประทานยาที่ไม่ถูกกับโรคแล้วอาจทำให้เกิดการดื้อยาได้

สำนักงานสาธารณสุขจึงขอเตือนให้ประชาชนระมัดระวังสุขภาพเพื่อป้องกันไม่ให้เจ็บป่วยในช่วงฤดูหนาว ควรใส่เสื้อผ้าให้ร่างกายอบอุ่น ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ รับประทานอาหารที่สะอาดปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ พักผ่อนให้เพียงพอ ควรหมั่นล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารและหลังการขับถ่าย

          

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

Shares:
QR Code :
QR Code