รวมพลังพลเมืองเยาวชนส่องแสง ปีที่ ๔

ที่มา : ฝ่ายสื่อสารสังคม มูลนิธิสยามกัมมาจล


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต


รวมพลังพลเมืองเยาวชนส่องแสง ปีที่ ๔  thaihealth


เทศกาลการเรียนรู้ พลเมืองเยาวชนส่องแสง ปีที่ ๔ พลเมืองรุ่นใหม่ตามแนวพระราชดำริ


ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเทศกาลการเรียนรู้ พลเมืองเยาวชนส่องแสง ปีที่ ๔ พลเมืองรุ่นใหม่ตามแนวพระราชดำริ จัดโดย สงขลาฟอรั่ม ภายใต้โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา สนับสนุนโดยมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อแสดงพลังพลเมืองเยาวชนนำเสนอผลงานที่สามารถขับเคลื่อนงานสู่สาธารณะ และเพื่อให้คนทำงานพัฒนาด้านเยาวชน-สังคมได้เห็นโอกาสในการเชื่อมโยงงานร่วมกัน


ภายในงานจะได้พบกับกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ พิธีรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช / การแสดงศิลปวัฒนธรรมโขน / เวทีเสวนา ๓ เวที ได้แก่ การศึกษาเพื่อความเป็นไท การดำเนินชีวิตในโลกยุคใหม่ และเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงโซล่าเซลล์ รวมถึงนิทรรศการและผลงานจากคุณค่าการทำโครงการเพื่อชุมชนทั้ง ๒๖ โครงการโดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ให้เกียรติเป็นประธาน ร่วมด้วยเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมเมืองสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมงานในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องการะเกด โรงแรมกรีนเวิลด์ พาเลซ อ.เมือง จ.สงขลา ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.scbfoundation.com


รวมพลังพลเมืองเยาวชนส่องแสง ปีที่ ๔  thaihealth

Shares:
QR Code :
QR Code