รมช.สธ. เผย กองทุนซะกาต ช่วยแก้ปัญหาความยากจน

พร้อมแนะสุขชีวี บนวิถี 6 บ.

 

 

         รมช.สธ. รับจะเร่งผลักดันกองทุนซะกาต เน้นช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความยากจนและคุณภาพชีวิตของพี่น้องมุสลิม พร้อมแนะการสร้างสุขชีวี บนวิถี 6 บ.

 

         (24 ม.ค.) มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงาน มหกรรมอาหารและวัฒนธรรมมุสลิมไทย ครั้งที่ 2 โดยภายในงานได้มีการรวบรวมผลงานที่สำคัญในภูมิภาคต่าง ๆ มาแสดง อาทิ วิถีชีวิตของชาวไทยมุสลิมในภูมิภาคต่าง ๆ วิธีการดูแลสุขภาวะอย่างถูกต้อง ตามแนวทางของอิสลาม และแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนผ่านระบบซะกาต

 

รมช.สธ. เผย กองทุนซะกาต ช่วยแก้ปัญหาความยากจน         นายมานิต นพอมรบดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นประธาน กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือพี่น้องชาวมุสลิมให้ได้มีโอกาสในการสร้างรายได้ แก้ไขปัญหาความยากจน ความไม่เท่าเทียมกันในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัญหาความยากจนและความไม่เท่าเทียมกันทางรายได้ของประชากรถือเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องใช้ความพยายามและกลไกที่หลากหลายในการแก้ไขและบรรเทาปัญหา

 

          การเร่งดำเนินการผลักดันเรื่องการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือทางสังคมของมุสลิมไทย หรือกองทุนซะกาต ที่ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาให้แล้วเสร็จ เนื่องจากเชื่อว่าเป็นกลไกสำคัญในการแก้ไขความยากจน และจะทำให้คุณภาพชีวิตของมุสลิมดีขึ้น นายมานิต กล่าว

 

         นพ.สุภกร บัวสาย ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ปัญหาสุขภาพที่สำคัญของพี่น้องมุสลิมไทย มีทั้งโรคเบาหวาน ไขมันอุดตัน โรคหัวใจ ไต โรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ และอัตราการตายของแม่และเด็ก ซึ่งมีสาเหตุจากวัฒนธรรมการบริโภค การเข้าถึงบริการสาธารณสุข และปัญหาความยากจน งานมหกรรมอาหารและวัฒนธรรมมุสลิมไทย จึงถือเป็นงานรวมพลคนรักษ์สุขภาพ ที่รวมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับสุขภาพและคุณภาพชีวิตในวิถีอิสลาม ภายใต้ สุขชีวี บนวิถี 6 บ. ประกอบด้วย 1.บริเวณ หรือ สิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ 2.บริสุทธิ์ หรือ ความสะอาด เพื่อป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ 3.บริโภค หรือ อาหารที่สามารถใช้เป็นยาได้ 4.บริบาล หรือ การรักษาพยาบาล ผ่านยาและการบำบัดโรคในวิถีของอิสลาม 5.บริจาค หรือ ความยากจน คือ การแบ่งปันสิ่งดีๆกับเพื่อนมนุษย์ และ 6.บริหาร หรือ การพักผ่อนผ่านกิจกรรมการออกกำลังกาย และให้ความรู้เพื่อดูแลตนเองแบบง่ายๆ

 

รมช.สธ. เผย กองทุนซะกาต ช่วยแก้ปัญหาความยากจน         รศ.ดร.อิศรา ศานติศาสน์ ผู้จัดการแผนงานสุขภาวะมุสลิมไทย กล่าวว่า งานนี้จะจัดขึ้นทุกๆ 3 ปี โดยแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทยได้รวบรวมผลงานที่สำคัญในภูมิภาคต่างๆ มาจัดแสดงในงานนี้ ซึ่งจะเป็นการรวบรวมกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับสุขภาพและคุณภาพชีวิต อาทิ การรักษาความสะอาดบ้านและสิ่งแวดล้อม การบริโภคอาหารที่ใช้เป็นยาได้ การแบ่งปันสิ่งดี ๆ ให้แก่เพื่อนบ้าน และการพักผ่อนผ่านกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อดูแลตนเองแบบง่าย ๆ ซึ่งการปฏิบัติดังกล่าว จะสามารถแก้ไขปัญหา      สุขภาพได้อย่างครบวงจร

 

 

 

 

 

 

เรื่องโดย : รัศมี ศรคำ    team content    www.thaihealth.or.th

 

 

 

update 27-01-52

Shares:
QR Code :
QR Code