ยอดเลือกตั้งล่วงหน้าในกทม.

เลือกตั้ง’54 : กทม.สรุปยอดใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งใน-นอกเขต


กทม.สรุปยอดผู้ไปใช้สิทธิ


ยอดผู้มีสิทธิและออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในพื้นที่ กทม. (คน)


นายเจริญรัตน์ ชูติกาญจน์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.ล่วงหน้านอกเขตจังหวัด และในเขตจังหวัด กรุงเทพมหานคร (อย่างไม่เป็นทางการ) วันอาทิตย์ที่ 26 มิ.ย.54 เวลา 08.00 – 15.00 น. ปรากฏว่า มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด ในกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 1,079,923 คน มาใช้สิทธิล่วงหน้า ณ ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด ทั้ง 50 เขตของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 631,513 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 58.48


สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานคร ลงทะเบียนของใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตจังหวัด รวมทั้งสิ้น 35,037 คน ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 31,144 คน คิดเป็นร้อยละ 88.89


 


 


ที่มา : อินโฟเควสท์ 

Shares:
QR Code :
QR Code