มอบหนังสือ ‘อ.ป๋วย’ หวังเพาะคุณธรรมให้เยาวชน

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์


มอบหนังสือ 'อ.ป๋วย' หวังเพาะคุณธรรมให้เยาวชน thaihealth


สำหรับคุณตาป๋วย หรือ ศ.ดร. "ป๋วย อึ๊งภากรณ์"  อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นับเป็นบุคคลสำคัญของไทยที่เพียบพร้อมด้วยทั้งความดี ความเก่ง ที่ได้รับการยกย่องจากยูเนสโกเป็น "บุคคลสำคัญของโลก" ทางด้านการศึกษาและเศรษฐศาสตร์ โดยตลอดช่วงชีวิตของท่านได้สร้างคุณงามความดีและคุณูปการแก่ประเทศชาติเป็นอย่างมาก และควรค่าเป็นตัวอย่างต้นแบบของเยาวชนในการดำเนินชีวิต


เนื่องในโอกาสที่ครบรอบ 100 ปี ชาตกาล ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกันผลิตและเปิดตัวหนังสือนิทานหนังสือการ์ตูน ชุด "คุณตาป๋วย" ขึ้นในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 44 เมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา เพื่อหวังให้เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ได้รู้จักแบบอย่างที่ดีงามของคุณตาป๋วย ผู้อุทิศชีวิตเพื่อพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตของผู้คน โดยหยิบยกเหตุการณ์สำคัญๆ ในชีวิตของท่านมาทำเป็นฉบับนิทานภาพ


ล่าสุดเมื่อวันที่ 29 กันยายน 59 แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ร่วมกับโครงการ 100 ปี ชาตกาล ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดพิธีส่งมอบหนังสือนิทานและการ์ตูน ชุด "คุณตาป๋วย" ให้กับหน่วยงานด้านการศึกษา โดยมี รศ.ดร.กำจร ตติยกวี  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีรับมอบฯ ที่ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ


นางสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. กล่าวว่า หนังสือนิทานและการ์ตูน ชุด 'คุณตาป๋วย' ได้ดำเนินการจัดพิมพ์ไปแล้ว 2 ครั้ง จำนวนรวมทั้งสิ้น 120,000 เล่ม ซึ่งได้ส่งมอบให้กับหน่วยงานด้านการศึกษาและเครือข่ายห้องสมุดส่งเสริมการอ่านไปแล้วทั่วประเทศกว่า 2,000 แห่ง และในครั้งนี้จะได้ส่งมอบหนังสือชุดดังกล่าวเพิ่มเติมให้กับ 7 หน่วยงาน ได้แก่ ข้อ 1 โรงเรียนในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อ 2 ห้องสมุดสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยทั่วประเทศ 909 แห่ง


มอบหนังสือ 'อ.ป๋วย' หวังเพาะคุณธรรมให้เยาวชน thaihealthข้อ 3 ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ สำนักงานวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ในห้องสมุดศูนย์เยาวชน 36 แห่ง และห้องสมุดเคลื่อนที่ 7 แห่ง ข้อ 4 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 178 แห่ง ข้อ 5 เครือข่ายส่งเสริมการอ่านของแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน 57 แห่ง ข้อ 6 มูลนิธิเด็ก ในโครงการตู้หนังสือในบ้านเด็ก และรถเข็นหนังสือในโรงพยาบาล และโรงเรียนเอกชนต่างๆ ทั่วประเทศ รวม 5,155 แห่ง รวมหนังสือส่งมอบทั้งสิ้น 104,308 เล่ม


ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส.กล่าวต่อว่า สำหรับหนังสือนิทานการ์ตูน "ชุดคุณตาป๋วย" ประกอบด้วยชุดหนังสือนิทานและการ์ตูนคุณตาป๋วย จำนวน 4 เล่ม เล่มที่ 1 การ์ตูนเรื่องจากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน เป็นข้อเขียนทรงพลังของคุณตาป๋วยที่มีอายุกว่า 40 ปี กล่าวกันว่าเป็นเนื้อหาที่ถูกคัดลอกและเผยแพร่มากที่สุด และก่อเกิดแรงบันดาลใจให้นักพัฒนารุ่นต่อๆ มาได้สานต่อระบบการศึกษา สวัสดิการ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย


เล่มที่ 2 นิทานเรื่องงูใหญ่ผู้ซื่อสัตย์ เนื้อหาเขียนถึงงูใหญ่ มีนัยมาจากปีเกิดของ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ที่เกิดในปีมะโรง เล่มนี้สื่อถึงเรื่องราวความซื่อสัตย์ในช่วงที่เป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แสดงต่อผู้นำประเทศโดยไม่กลัวเกรงอำนาจ


เล่มที่ 3 นกพิราบผู้เสียสละ เนื้อหาเขียนถึงนกพิราบ ที่เป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพ โดยนำมาจากตอนที่ท่านเข้าร่วมขบวนการเสรีไทยในสงครามโลกครั้งที่ 2 และเล่มที่ 4 ครูใหญ่ ป ปลา เนื้อหาเขียนถึงวาฬหลังค่อม ซึ่งเป็นสัตว์น้ำที่ฉลาดและใจดี โดยผู้เขียนใช้แรงบันดาลใจจากเรื่องราวในขณะที่เป็นอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


สำหรับผู้สร้างสรรค์เรื่องและภาพ ทั้ง 4 เรื่องนี้ ได้แก่ คุณชมัยภร แสงกระจ่าง โดยมีนักเขียนการ์ตูนมือรางวัลร่วมมอบหนังสือ 'อ.ป๋วย' หวังเพาะคุณธรรมให้เยาวชน thaihealthสร้างสรรค์ภาพประกอบ คือ คุณเรืองศักดิ์ ดวงพลา,  คุณคาริญย์ หึกขุนทด, คุณโอม รัชเวทย์, คุณสละ นาคบำรุง, คุณจิรอร สงวนนาม, คุณสมบัติ คิ้วฮก, คุณอินทรายุธ เทพคุณ และคุณพาณี อิทธิบำรุงรักษ์


"การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในตัวเด็กจะได้ผลมากในช่วงปฐมวัย โดยเฉพาะช่วง 3-6 ขวบ ซึ่งถือเป็นช่วงโอกาสทองของการพัฒนาสมองของมนุษย์ และคุณลักษณะที่สำคัญๆ ทุกด้าน หนังสือภาพและหนังสือนิทานเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากที่สุด และถือว่าลงทุนคุ้มค่ามากที่สุด ในการสร้างพลเมืองที่มีคุณลักษณะเช่นเดียวกับ ศ.ดร.ป๋วย โดยหากจบจากนิทานแล้วสามารถเล่าเรื่องจริง เหตุการณ์จริงของคุณตาป๋วยให้เด็กๆ ทราบก็จะเกิดแรงบันดาลใจ สร้างอุดมคติที่ดีงามได้" นางสุดใจกล่าวทิ้งท้าย


สำหรับ "ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์" นับว่าได้ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมาก เป็นผู้วางรากฐานเศรษฐกิจของไทย เป็น "ผู้อำนวยการคนแรก" ของสำนักงบประมาณ ผู้อำนวยการคนแรกของสำนักเศรษฐกิจการคลัง และเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุด


นอกเหนือไปจากตำแหน่งดังกล่าวแล้ว ท่านยังมีสิ่งที่ทำให้กลายเป็นผู้ที่น่าจดจำ และมีผู้เคารพนับถือเป็นอย่างมาก ก็คือแนวคิดอุดมการณ์ที่มุ่งมั่นทำเพื่อสังคมเกิดความเท่าเทียมในทุกมิติ ผ่านการพัฒนาสังคมและการศึกษาเพราะเชื่อว่าระบบการศึกษาที่ดีนั้นจะเป็นกุญแจของการนำพาให้ประชาชนในประเทศกลายเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งกันและกันได้


การปลูกฝังคุณธรรม-จริยธรรมให้เด็กและ เยาวชนผ่านหนังสือชุด "คุณตาป๋วย" จึงถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะปลูกฝังให้ประชาชนยกระดับตัวเองเป็นพลเมืองได้

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ