มอบรางวัลแก่ผู้โชคดีในโครงการ iCanQuit

ที่มา : โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ


ภาพประกอบจากโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ


รางวัลแก่ผู้โชคดีในโครงการ iCanQuit thaihealth


HITAP มอบรางวัลแก่ผู้โชคดีในโครงการ iCanQuit


เมื่อเร็ว ๆ นี้ไฮแทป (HITAP) หรือ โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ มอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรมของโครงการวิจัย “การทดสอบประสิทธิผลของการส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือต่อการรับบริการเลิกบุหรี่และการตัดสินใจเลิกบุหรี่” หรือ iCanQuit โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนผู้ที่กำลังสูบบุหรี่และมีความต้องการเลิกสูบบุหรี่เข้าร่วมโครงการเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 2560 โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีสิทธิ์ลุ้นจับฉลากผู้โชคดีรับรางวัล ซึ่งผู้โชคดีในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้คือ คุณอรรถพล อารีย์ชน จากจังหวัดนครปฐม โดยมี ภญ. เนตรนภิส สุชนวนิช ที่ปรึกษาอาวุโสโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ เป็นผู้มอบรางวัล และ นายสรายุทธ ขันธะ ผู้ช่วยวิจัยของโครงการ iCanQuit ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

Shares:
QR Code :
QR Code