มหา’ลัย เขตปลอดเหล้า-บุหรี่

สสส.ร่วมภาคี รณรงค์ รับน้องปลอดเหล้า

 มหา’ลัย เขตปลอดเหล้า-บุหรี่

          สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ร่วมกับ กลุ่มภาคี เร่งประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับสถาบันการศึกษาและนิสิตนักศึกษาเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี 2551 ที่มีผลบังคับใช้แล้ว พร้อมขยายการสนับสนุนโครงการไปสู่กิจกรรมอื่นๆ อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยล่าสุดยกขบวนดารา อาทิ แตงโม-ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์, พันธ์ธวัช บูลย์เวช, ณัฐณิชา ทิพยมณฑล, วรฤทธิ์ นิลกลม, ชฎาพร อักษรนันทน์ รวมถึงดาว-เดือนและนิสิต ไปยังรั้วมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์กันอย่างคับคั่ง

 

          ด้าน น้องเจิน-นางสาวทิพย์ รุ่งศิริเมธา ชั้นปีที่ 3 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวว่า “ถือว่าเป็นโครงการที่ช่วยให้สังคมเราดีขึ้น คุณภาพนักศึกษาดีขึ้นตามไปด้วยค่ะ ทำให้พวกเราใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเหล้าและบุหรี่ เพราะว่านอกจากจะทำให้เสียสุขภาพแล้ว ยังทำให้ผลการเรียนของเราตกต่ำอีกด้วย ก็เลยอยากจะขอให้เพื่อนๆ ทุกคนเห็นโทษของมันเพื่อที่จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยว”

 

          น้องปี นายณัฐธีร์ สายอุบล เดือนคนเก่งจากคณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณทิตย์  กล่าวว่า “หลายคนคงรู้กันดีว่า พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี 2551 ออกมาบังคับใช้แล้ว ก็อยากจะให้ทุกคนหันมาตระหนักถึงพิษภัยของมัน เพราะว่านอกจากจะเสียการเรียนและเสียอนาคต แทนที่จะเอาเวลาไปกินเหล้า สูบบุหรี่ หันมาทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ดีกว่า”

 

          ปิดท้ายที่ดาราสาวรุ่นพี่ อย่าง แตงโม-ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ ก็ได้ให้มุมมองเกี่ยวกับโครงการรับน้องว่า “กิจกรรมรับน้องเป็นประเพณีที่มีความสำคัญต่อทุกๆ มหาวิทยาลัย และถือเป็นความประทับใจและความทรงจำที่ดีแก่ทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้อง จึงอยากจะให้ทุกคนรักษาประเพณีดีงามเหล่านี้ไว้ จัดกิจกรรมที่มีสาระและสอดแทรกวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามแบบไทยๆ ซึ่งบางครั้งความก้าวร้าวและการกระทำที่ไม่เหมาะสมจากกิจกรรมรับน้องก็มาจากการดื่มแอลกอฮอล์ หลายคนอาจเข้าใจผิดคิดว่าการดื่มสุราในการรับน้องจะเป็นการเพิ่มความสนุกสนาน แต่จริงๆ แล้วก่อให้เกิดความรุนแรง และส่งผลต่อการทำสิ่งที่ผิดพลาดโดยขาดความยั้งคิด ลองมาคิดหากิจกรรมดีๆ ที่ให้รุ่นพี่และรุ่นน้องได้มาร่วมกันทำกิจกรรมที่มีสาระกันเถอะคะ ซึ่งนอกจากจะสร้างประโยชน์ให้สังคมแล้ว ยังเป็นการสร้างความรัก ความผูกพัน และความประทับใจระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องด้วย”

 

          พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มาตรา 31 ห้ามมิให้ผู้ใดดื่มแอลกอฮอล์ในมหาวิทยาลัย ยกเว้นที่พักส่วนบุคคลหรือสโมสร ทั้งนี้โดยหากฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน, ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 18 ที่ห้ามสูบบุหรี่ในมหาวิทยาลัยยกเว้นสถานที่ที่จัดไว้เป็นเขตสูบบุหรี่ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับ 2,000 บาท

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

 

 

update: 28-07-51

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code