มส.จับมือสธ.อบรมพระสู้หวัด

ป้องกันพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาทำบุญ

 

มส.จับมือสธ.อบรมพระสู้หวัด          นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมมหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้เสนอให้มีการจัดการอบรมให้ความรู้กับพระภิกษุสงฆ์เกี่ยวกับเรื่องโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 เพื่อต้องการให้พระสงฆ์ได้ดูแลสุขภาพและป้องกันตนเอง รวมทั้งสามารถถ่ายทอดความรู้ไปยังพุทธศาสนิกชนได้ด้วย เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ด้วยเห็นว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวในประเทศไทยยังคงมีความรุนแรง โดยเฉพาะในช่วงเปลี่ยนผ่านจากฤดูฝนสู่ฤดูหนาว ซึ่งประชาชนจะมีโอกาสเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลสูง อีกทั้งอากาศที่หนาวเย็นจะเหมาะสมต่อการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ที่คาดการณ์กันว่าจะมีการระบาดในระลอกที่สองในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย

 

          ทั้งนี้ เป้าหมายในการอบรมพระสงฆ์เกี่ยวกับโรคไข้หวัดดังกล่าว ด้วยเห็นว่าวัดเป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่จะมีคนไปอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากในการเข้าวัดทำบุญหรือปฏิบัติธรรม และโดยเฉพาะเดือนตุลาคม 2552 เป็นช่วงเทศกาลออกพรรษา ที่จะมีประชาชนเข้าวัดไปทำบุญจำนวนมาก จึงต้องการที่จะให้พระสงฆ์ได้มีความรู้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 เพื่อสามารถถ่ายทอดความรู้ไปยังพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาทำบุญได้

 

          “แนวทางในการอบรมนั้นที่ประชุมมหาเถรฯ ได้มอบหมายให้สำนักพุทธฯ ประสานไปยังกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดยจะเน้นอบรมพระสงฆ์ระดับพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รวมทั้งเจ้าอาวาสเป็นหลัก ส่วนวิธีในการให้ความรู้ประชาชนนั้น สามารถทำได้หลายวิธีทั้งการเทศนาธรรม และการให้ความรู้ผ่านทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนา” รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าว

 

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

 

 

 

update : 16-09-52

อัพเดทเนื้อหาโดย : อัญณิกา กฤษสมัย

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ