มวยไทยกิจกรรมออกกำลังกายของบ้านเกตรี

ที่มา : แฟนเพจ Home 6 บ้านฉันน่าอยู่


ภาพประกอบจากแฟนเพจ Home 6 บ้านฉันน่าอยู่


มวยไทยกิจกรรมออกกำลังกายของบ้านเกตรี thaihealth


มวยไทยกิจกรรมออกกำลังกายของบ้านเกตรี


ชุมชนบ้านโคกเกตรี หมู่ที่ 3 ต.เกตรี อ.เมือง จ.สตูล เป็นชุมชนไทยมุสลิมส่วนใหญ่เป็นเกตรกร ที่มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเกื้อกูล ทุกเย็นจะมีการรวมกลุ่มกันออกกำลังกายตามความถนัด เด็กๆ ส่วนใหญ่จะใช้สนามของโรงเรียนบ้านเกตรีเป็นที่เล่นฟุตบอล บ้างก็เล่นวอลเลย์บอล บางส่วนก็ออกกำลังกายด้วยแอโรบิก ส่วนผู้สูงอายุก็ออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้าซึ่งสามารถทำได้ที่บ้าน แต่กีฬาที่ชุมชนชื่นชอบได้รับความนิยมที่สุดก็คือ มวยไทย


จากการรวมตัวของกลุ่มเยาวชนเป็นสภาเด็กและเยาวชนตำบลเกตรี ในการดำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนอย่างเข้มแข็ง และการสนับสนุนขององค์กรปกครองในท้องถิ่น ผู้นำ กลุ่ม อสม. มีความเห็นร่วมกันที่จะดำเนินกิจกรรมในประเด็น “การส่งเสริมทางกายด้วยศิลปะท้องถิ่น” โดยนำมวยไทยมาใช้เป็นท่าทางในการออกกำลังกายในชุมชน


เมื่อได้ข้อสรุปว่าจะนำมวยไทยมาเป็นศิลปะในการออกกำลังกาย จึงได้เชิญครูมวยซึ่งมีค่ายมวยในพื้นที่มาออกแบบท่าทางในการออกกำลังกาย ใช้สนามในโรงเรียนบ้านเกตรีในการออกกำลังกาย นัดหมายกันในช่วงเย็นโดยมิได้จำกัดเพศหรือวัย ซึ่งปรากฏว่าได้รับความสนใจจากผู้ปกครองที่มารอรับ-ส่งบุตรหลานออกกำลังกาย ก็ได้ร่วมออกกำลังกายมวยไทยไปด้วยทั้งชายและหญิง


แม้สภาพอากาศในฤดูฝนจะเป็นอุปสรรคต่อการออกกำลังกายกลางแจ้งอยู่บ้างแต่ชาวชุมชนเกตรีก็จะปรับเปลี่ยนหันมาใช้พื้นที่ที่มีหลังคาในโรงเรียนตาดีกา (โรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม) ในการทำกิจกรรมออกกำลังกายด้วยศิลปะมวยไทยต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code