มรอ. ร่วมกับสสส. จัดกิจกรรมเทิดไท้องค์ราชันย์

เสริมสร้างสุขภาวะที่ดีด้วย “ตลาดนัดคนรักษ์สุขภาพ”

 มรอ. ร่วมกับสสส. จัดกิจกรรมเทิดไท้องค์ราชันย์

          ผศ.สิทธิชัย หาญสมบัติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (มรอ.) กล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดโครงการ “การสร้างเสริมสุขภาวะในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์” เพื่อให้นักศึกษาคณาจารย์ ผู้บริหาร และบุคลากรของมรอ. มีความรู้ ทักษะ เจตคติและคุณลักษณะทางจิตอันนำไปสู่พฤติกรรมทางกายใจ สังคม และปัญญาที่ดี รวมทั้งการจัดการระบบสภาพแวดล้อมเพื่อให้เอื้อต่อในมหาวิทยาลัย ซึ่งจะส่งผลต่อการทำงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

 

          ทั้งนี้ ทางมรอ.จะจัดกิจกรรมเทิดไท้องค์ราชันย์ “ตลาดนัดคนรักษ์สุขภาพ” ภายใต้โครงการการสร้างเสริมสุขภาวะในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในวันที่ 3 ธันวาคมนี้ กิจกรรมแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย ที่พระองค์ทรงเมตตาพสกนิกรมาตลอด

 

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด

 

 

 

update : 22-10-51

Shares:
QR Code :
QR Code