“มรภ.มหาสารคาม”เร่งสกัดนักดื่มหน้าใหม่

สร้างเมืองเยาวชนต้นแบบไร้แอลกอฮอล์

 “มรภ.มหาสารคาม”เร่งสกัดนักดื่มหน้าใหม่

          จากกรณีมีการรณรงค์ ลด ละ เลิก ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทำให้ยอดการจำหน่ายสุราขาวของจังหวัดมหาสารคามในปี 2549 ลดลง แต่ในขณะเดียวกันกลับพบว่าการบริโภคเครื่องดื่มประเภทเบียร์และสุราผสมมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มนักดื่มหน้าใหม่ที่เป็นเด็ก เยาวชน นักศึกษา ซึ่งมีอัตราการดื่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนน่าเป็นห่วง ด้วยเหตุนี้ทางเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานสาธารณสุข สถาบันการศึกษาจำนวน 14 แห่ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงพัฒนาให้มหาสารคามเป็นเมืองเยาวชนต้นแบบไร้แอลกอฮอล์ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

          นายบุญชอบ สิงห์คำ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน และผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า เปิดเผยว่า จากการสำรวจพบว่าพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในกลุ่มเยาวชน เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะเครื่องดื่มประเภทเบียร์และสุราผสม

 

          มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มรม.) ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ จึงสร้างเครือข่ายผู้นำนักศึกษา เน้นการทำงานร่วมกันขององค์การบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา รวมไปจนถึงสโมสรของแต่ละคณะ โดยจะมีรุ่นพี่ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่เหมาะสมและชวนน้องทำกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี

 

          “ทางมหาวิทยาลัยเคยประสบปัญหานิสิต นักศึกษาดื่มสุรา โดยเฉพาะในช่วงที่มีการทำกิจกรรม เช่น การรับน้องใหม่ ที่มักจะเห็นขวดเหล้าวางทิ้งเกลื่อนกลาดภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม และเราได้สำรวจค่าใช้จ่ายที่นักศึกษาใช้ไปกับการซื้อเครื่องดื่มมึนเมา พบว่ามีตัวเลขใช้จ่ายสูงถึงเดือนละ 2,000 บาทต่อคนเป็นอย่างน้อย ซึ่งนอกจากจะเป็นการสิ้นเปลืองแล้ว ยังส่งผลร้ายถึงคุณภาพทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตของเยาวชนในสถานศึกษาอีกด้วย” ผศ.ดร.สุรทิน นาภภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มรม.กล่าว

 

         

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด

 

 

update 22-10-51

Shares:
QR Code :
QR Code