มรภ.นครราชสีมา ชวนน้องใหม่เทเหล้าเผาบุหรี่ เริ้มต้นดีห่างไกลยาเสพติด

มรภ.นครราชสีมา ชวนน้องใหม่เทเหล้าเผาบุหรี่ เริ้มต้นดีห่างไกลยาเสพติด

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดให้มีพิธีสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ประจำปี 2554 โดยนำนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณลาน อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

มรภ.นครราชสีมา ชวนน้องใหม่เทเหล้าเผาบุหรี่ เริ้มต้นดีห่างไกลยาเสพติด

โดยมี คุณสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวต้อนรับ จากนั้นตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 นางสาวปภัสนันท์ รามสูต โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขึ้นกล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติ ต่อด้วยการกล่าวคำปฏิญาณตน และร้องเพลงมหาวิทยาลัย นำโดยนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ นายวุฒิชัย รักหินลาด แล้วจึงเชิญแขกผู้มีเกียรติ วางพวงมาลาต่อหน้าอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ตามด้วยพิธีเทเหล้าเผาบุหรี่ ซึ่งก่อนจะทำการเทเหล้าเผาบุหรี่ มี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดร.สุนทรี ศิริอังกูร ได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับการห่างไกลยาเสพติด แก่นักศึกษา และตามด้วยการสักการะท้าวสุรนารีของนักศึกษาใหม่ เป็นอันเสร็จพิธี

มรภ.นครราชสีมา ชวนน้องใหม่เทเหล้าเผาบุหรี่ เริ้มต้นดีห่างไกลยาเสพติด

สำหรับ พิธีสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เป็นประเพณี ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้มีนักศึกษาใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 5,333 คน ทั้งนี้เนื่องจากนักศึกษาจำนวนหนึ่ง มาจากต่างอำเภอ ต่างจังหวัด มาศึกษาที่มหาวิทยาลัย และต้องอาศัย อยู่ในจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 2-5 ปี เพื่อให้การดำเนินชีวิต ของนักศึกษา เป็นไปด้วยความสุข ความปลอดภัย และเป็นขวัญ กำลังใจแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยจึงได้นำนักศึกษาดังกล่าว มาสักการะท่านท้าวสุรนารี ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาว นครราชสีมา ให้ช่วยปกปักรักษาคุ้มครองให้นักศึกษาได้ศึกษาจบ ตามความมุ่งหมาย และพบแต่ความสุข ความเจริญ และมีความก้าวหน้าในชีวิตตลอดไป

ที่มา: สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า 
 

Shares:
QR Code :
QR Code