ภูเรือนำร่องต้นแบบงานศพปลอดเหล้า จ.เลย

ภูเรือนำร่องต้นแบบงานศพปลอดเหล้า จ.เลย

นายทวี เสริมภักดีกุล นายอำเภอภูเรือ เป็นประธานเวทีเสวนา “การหาแนวทาง ต้นแบบงานศพปลอดเหล้า” ให้ตำบลหนองบัวเป็นต้นแบบงานศพปลอดเหล้า เพื่อลดค่าใช้จ่าย การทะเลาะวิวาท ปัญหาด้านสังคมและสุขภาพในชุมชน

 นายทวี เสริมภักดีกุลเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2554 นายทวี เสริมภักดีกุล นายอำเภอภูเรือ ได้เป็นประธานเวทีเสวนา “การหาแนวทาง ต้นแบบงานศพปลอดเหล้า” ณ ห้องประชุมคริสต์มาส ที่ว่าการอำเภอภูเรือ จ.เลย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศบาลตำบลภูเรือ นายก อบต.หนองบัว กำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม. ผู้นำชุมชน ประสานความร่วมมือโดยนายพิศณุ คล้ายทิม ผู้ประสานงานเครือข่ายงดเหล้าจ.เลย

เพื่อระดมความคิดหาแนวทางการจัดงานศพปลอดเหล้า โดยให้ตำบลหนองบัวเป็นต้นแบบ โดยผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ให้ตำบลหนองบัวเป็นต้นแบบงานศพปลอดเหล้า เพื่อลดค่าใช้จ่าย การทะเลาะวิวาท ปัญหาด้านสังคมและสุขภาพในชุมชน ซึ่งจะมีประชาคมในชุมชน/หมู่บ้านเพื่อขอความร่วมมือ ตลอดจนหากิจกรรมต่างๆ น้ำดื่มเพื่อสุขภาพ เพื่อทดแทนการดื่มเหล้าเบียร์ในงานศพ หากทุกฝ่ายให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จะขยายให้คลอบคลุมทั้งอำเภอภูเรือ และขอขอบคุณ คุณสมยศ วิปัสสา (อดีตนายก อบต.หนองคัน) ที่มาเสนอผลการทำงานและการวิจัย งานศพปลอดเหล้าที่อ.ภูหลวงที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมเกิดกำลังใจ นายทวีกล่าวในที่สุด

ที่มา: เครือข่ายองค์กรงดเหล้า จังหวัดเลย 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ