ภัยค้ามนุษย์ บูม!! ตะลึงพบเยาวชนกว่า 85% ตกเป็นเหยื่อ

หวั่นแก๊งค์มิจฉาชีพหลอกขายแรงงาน

 

 

         สถานีขนส่งทางบกแหล่งหากินแก๊งค์ขายแรงงาน ประกาศร่วมประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ พร้อมเปิดวิซีดี ระวังภัยค้ามนุษย์ และติดโปสเตอร์ในสถานีขนส่งทั่วประเทศ

 

 

ภัยค้ามนุษย์ บูม!! ตะลึงพบเยาวชนกว่า 85% ตกเป็นเหยื่อ        (4 ธ.ค. 51) โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) จัดโครงการ รณรงค์ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ในกลุ่มแรงงานเด็ก ประกาศเจตนารมณ์ในการมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทย และพัฒนาความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน

 

        นางนภา เศรษฐกร รองอธิการบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า ปัญหาการค้ามนุษย์ถือเป็นปัญหาที่สำคัญระดับชาติ เด็กและเยาวชนไทยยังคงเป็นผู้เสียหายอยู่เป็นจำนวนมาก ล่าสุดพบมีคนตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์แล้วจำนวนกว่า 2.5 ล้านคน เป็นเด็กและผู้หญิงจำนวนกว่า 1.39 ล้านคน ในจำนวนนี้เป็นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีเกือบ 85% โดยในปี 2550 พบยังมีเด็กต่างชาติที่เข้ารับการคุ้มครองใน กลุ่มผู้เสียหายการค้ามนุษย์ ถึงจำนวน 478 คน และที่น่าตกใจพบเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี จำนวนถึง 358 คน

 

 การค้ามนุษย์เป็นกระบวนการแสวงหาผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ตั้งแต่การขูดรีดแรงงาน การบังคับใช้แรงงาน การใช้เด็กในงานที่อันตรายและไม่เหมาะสม ตลอดจนการใช้เด็กในธุรกิจทางเพศด้วย ซึ่งการปกป้องคุ้มครองนั้น สำคัญต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคที่เกี่ยวข้อง มีส่วนช่วยในการสอดส่องดูแลด้วย ถึงจะสามารถป้องกันปัญหาเหล่านี้ได้นางนภากล่าว

 

        ดร.โคทม อารียา ประธานมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) กล่าวว่า ที่ผ่านมา เด็กและเยาวชนมักถูกล่อลวงมาจากสถานีขนส่งเป็นจำนวนมาก โดยนายหน้าแสวงหาเด็กหรือเหยื่อ จะเลือกใช้เส้นทางคมนาคมขนส่งและสวนสาธารณะ เป็นแหล่งทำมาหากิน เหยื่อส่วนใหญ่มักเดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อหางานทำ แล้วโดนนายหน้าหลอกล่อโดยใช้เงินค่าจ้างเป็นตัวล่อให้หลงเชื่อ

 

         เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาดังกล่าวทางกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และ มพด. จึงร่วมกันจัดทำวีซีดีระวังภัยค้ามนุษย์ และโปสเตอร์ ปิดตามสถานที่ต่างๆ โดยเฉพาะสถานีขนส่งทางบกทั่วประเทศ เพื่อใช้เป็นตัวแทนในการกระจายข่าวสาร และหวังที่จะลดจำนวนผู้ที่จะถูกล่อลวงให้ได้มากที่สุด ดร.โคทม กล่าว

 

         ดร.โคทม อารียา กล่าวต่อว่า ปัจจุบันเด็กและเยาวชนที่ตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์นั้นยังคงอยู่ในสภาวการณ์ที่น่าห่วง นอกจากยังมีความวิตกกังวลและหวาดกลัว ไม่ไว้วางใจใครแล้ว ยังต้องการคนเข้าใจมาพูดคุยด้วย ซึ่งสังคมจะเป็นตัวแปรสำคัญที่สุดที่จะช่วยเด็กและเยาวชนเหล่านี้ได้

 

ภัยค้ามนุษย์ บูม!! ตะลึงพบเยาวชนกว่า 85% ตกเป็นเหยื่อ        ด้านนายขจิต หิรัญพฤกษ์ ผู้อำนวยการส่วนกิจการ สถานีขนส่ง กล่าวว่า ปัญหาของการค้ามนุษย์ส่วนใหญ่มักเกิดจากการขาดโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง และสถานีขนส่งมีคนเข้า-ออก มากหน้าหลายตา ยากที่จะป้องกันได้ เพื่อลดปัญหาดังกล่าวสถานีขนส่งทางบกทั่วประเทศพร้อมที่จะให้ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์แก่ผู้ที่เดินทางเข้ามาใช้บริการทุกคน ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถขอความรู้ได้ที่มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก มูลนิธิกระจกเงา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และสถานีตำรวจทุกท้องที่

 

        ทั้งนี้ทางกรมขนส่งได้มีหนังสือไปยังสถานีขนส่งทั่วประเทศ ให้ช่วยกันรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้และให้การช่วยเหลือผู้ตกเป็นเหยื่อ รวมถึงมีศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ โทร. 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง ถ้าผู้ใดพบเห็นการกระทำที่ผิดสังเกตหรือเห็นการกระทำในลักษณะล่อลวงก็สามารถโทรแจ้งได้ ทางสถานีขนส่งก็จะประสานไปยัง ศูนย์ประชาบดี 1300 เพื่อช่วยยับยั้ง สกัดกั้นก่อนเกิดเหตุการณ์ ล่อลวงดังกล่าว นายขจิต กล่าว

 

 

 

 

 

 

เรื่องโดย : รัศมี ศรคำ team content www.thaihealth.or.th

 

 

 

update  21-01-52

 

 

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code