ฟื้นฟูกายา อาสาพาไป

        กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า จัดงานอาสาฟื้นฟูผู้ป่วย โดยการรับ – ส่งผู้ป่วยช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ในเดือนสิงหาคม – กันยายน 2557


/data/content/25322/cms/e_ahjkopqsuw17.jpg


        ธนาคารจิตอาสาชักชวนผู้มีจิตอาสา ร่วมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากแผนกที่เข้ารับการรักษาเช่นอายุรกรรมมายังตึกเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ. พระมงกุฏเกล้า จึงขอเชิญทุกท่านแบ่งปันเวลามาร่วมทำกิจกรรมดีๆให้กับผู้ป่วยด้วยกัน โดยเริ่มกิจกรรมในเดือนสิงหาคม – กันยายน 2557 สมัครเข้าร่วมภายในวันที่ 15 สิงหาคม 57 ที่คุณนุชชาลี ศรีประเสริฐ ที่เบอร์โทร/แฟกซ์ : 02-3547731หรือ 081-8114501บก. กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู


        อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://jitarsabank.com/event/view/921


 


 


       ที่มา: เว็บไซต์ธนาคารจิตอาสา

Shares:
QR Code :
QR Code