พุงโตร้ายกาจยิ่งกว่าความอ้วน

ภัยร้ายใกล้ตัวอันตรายร้ายแรงถึง แก่ชีวิตได้

 พุงโตร้ายกาจยิ่งกว่าความอ้วน

          สถาบันศึกษาความสูงวัยแห่งชาติของอเมริกา ศึกษาพบว่า แม้คนที่มีน้ำหนักตัวปกติ แต่ถ้ามีพุงโต ก็อาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้

          ดร.แอนน์แมรี่ คอสเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญของสถาบันกล่าวแจ้งว่า คนเราไม่ควรจะดูแต่น้ำหนักตัวเท่านั้น หากต้องคำนึงถึงขนาดรอบเอวไว้ด้วยการมีน้ำหนักเกินหรืออ้วนเกิน เป็นข้อเสียของสุขภาพที่เห็นได้ชัด แต่การวัดวิธีไหนว่า จึงจะเป็นการวัดความแข็งแรงสมบูรณ์ ยังเป็นเรื่องที่ยังโต้เถียงกันอยู่

          คณะนักวิจัยได้ติดตามศึกษาชายหญิงสหรัฐฯ วัยระหว่าง 51-72 ปี จำนวน 245,533 คน อยู่นานเป็นเวลา 9 ปี เพื่อหาความสัมพันธ์ของไขมันที่พุง ดัชนีมวลกายและอัตราการเสียชีวิต

          โดยพบว่าในหมู่ผู้ชายผู้ที่มีพุงโต พากันเสียชีวิตลงในระหว่างช่วงเวลาของการศึกษา มากยิ่งกว่าเพื่อนฝูงที่ขนาดพุงเล็กกว่ากัน ร้อยละ 22 ในขณะที่ฝ่ายหญิงก็มีผลก็ใกล้เคียงกัน

          นอกจากนั้น ถ้าถือตามแนวของ องค์การอนามัยโลก คือผู้ที่พุงโต ได้แก่ ผู้ชายที่มีขนาดรอบพุงเกิน 40 นิ้ว และผู้หญิงที่มีขนาดรอบเอวมากกว่า 35 นิ้ว ก็พบผู้ที่พุงใหญ่ เสียชีวิตลงในช่วงเวลาการศึกษา 9 ปี มากกว่าเพื่อนฝูงที่เอวเล็กกว่า มากกว่ากัน 20%

          ดร.แอนน์แมรี่ยอมรับว่า ยังไม่ เข้าใจเหมือนกันว่าเหตุใดไขมันที่พุง จึงเป็นภัยต่อสุขภาพนัก จึงจะต้องศึกษากันต่อไป

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

 

 

update : 01-07-51

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code