พศ. จัดค่ายคุณธรรม ส่งเสริมเยาวชนใส่ใจศาสนา

ระบุ เด็กรุ่นใหม่จำวันสำคัญทางศาสนาไม่ได้

พศ. จัดค่ายคุณธรรม ส่งเสริมเยาวชนใส่ใจศาสนา 

            สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เร่งส่งเสริมคนในชาติ โดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจพระพุทธศาสนา พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชาอย่างยิ่งใหญ่

 

            นางจุฬารัตน์  บุณยากร  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หรือ พศ. กล่าวยอมรับว่า ที่ผ่านมาเยาวชนคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่มักจะจำวันสำคัญทางพุทธศาสนาไม่ได้ว่าแต่ละวันมีความสำคัญอย่างไร  ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว และพยายามขับเคลื่อนเผยแพร่ให้พุทธศาสนิกชนช่วยกันสืบทอดพระศาสนา

 

            เพราะเห็นว่าหากบุคคลใดยึดหลักพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวัน ก็จะส่งให้สังคมสงบสุขและมีสันติภาพได้ จึงได้สอดแทรกเข้าไปในสถานศึกษาโดยมีการทดสอบเกี่ยวกับธรรมะ และให้แต่ละสถานศึกษาส่งเยาวชนมามีส่วนร่วมในการเข้าค่ายคุณธรรม ซึ่งก็ได้ผลเป็นรูปธรรม มีเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจร่วมสอบธรรมะศึกษากว่า 1 ล้าน 6 แสนคน

 

            สำหรับการจัดกิจกรรมสำคัญ เนื่องในวันวิสาขบูชาในปี 2551 ซึ่งตรงกับวันที่ 19 พฤษภาคมนี้ ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้จัดกิจกรรมหลากหลาย เช่น ขบวนรถพุทธประทีป ที่เรียงตามพระประจำวันเกิด และอัญเชิญพระพุทธรูปที่มีความสำคัญจาก 9 วัด ทั้งหลวงพ่อเพชร หลวงพ่อแก้ว หลวงพ่อเงิน หลวงพ่อทอง หลวงพ่อลาภ หลวงพ่อมั่น หลวงพ่อคง หลวงพ่อผลบุญ เป็นต้น มาประดิษฐานชั่วคราวไว้ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เพื่อให้ประชาชนทั่วไปที่ร่วมงานได้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล

 

            พร้อมเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

 

 

 

 

 

ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

 

 

 

update 16-05-51

 

 

 

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code