พลิกโฉมใหม่ บั้งไฟตูมใหญ่ปลอดเหล้าและการพนัน

ปิดฉากไปอย่างสวยงามสำหรับงานบุญบั้งไฟปลอดแอลกอฮอล์และการพนัน ต.ตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ โดยการนำทัพของ นายชาตรี ศรีตะวัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ และทีมงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่  ที่ขาดไม่ได้เลยคือ ทีมงานประชาคมงดเหล้า บุรีรัมย์ ซึ่งนำโดย นายศุภกิจ หงส์โสภา และนายสังวาลย์ เสนานุฤทธิ์ ผู้รับผิดชอบโครงการบั้งไฟปลอดเหล้าและการพนันในครั้งนี้

    พลิกโฉมใหม่ บั้งไฟตูมใหญ่ปลอดเหล้าและการพนัน

ถือเป็นการพลิกโฉมครั้งประวัติศาสตร์ กับการจัดงานบั้งไฟปลอดเหล้าและการพนัน ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียว  โดยมีขบวนแห่บั้งไฟทั้งหมด 19 หมู่บ้าน ใช้เวลาในการแห่ตั้งแต่ 11.00 – 17.00 น. และทุกขบวนแห่ไม่พบเห็นการดื่มเหล้าเลย จากการสังเกตการณ์ของคณะผู้ประสานงานจากส่วนกลาง สคล. อีกทั้งขบวนนางรำทุกขบวนก็ไม่ย่อท้อต่ออากาศที่ร้อนจัด 

ภายในงานมีการรณรงค์กันอย่างเข้มข้น ตั้งแต่ท้ายขบวนถึงหัวขบวนวนไปมาหลายรอบ จนเป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไป นอกจากนั้น ยังมีการประชาสัมพันธ์ก่อนงานทางสถานีวิทยุกระจายเสียงประมาณครึ่งเดือน และที่เป็นข่าวก่อนหน้านี่ไปแล้วคือ ขบวนจักรยาตรา รณรงค์บั้งไฟปลอดเหล้า ต.ตูมใหญ่ ประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยม โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะพี่น้องชาวตำบลตูมใหญ่ ที่ร่วมแรงร่วมใจกันเป็นอย่างดี และขบวนแห่ทั้งหมด 19 ขบวนก็มาจาก 19 หมู่บ้านในตำบล ทุกคนมีส่วนร่วม ขบวนแห่ผ่านไปด้วยดีในวันแรก 

ตามมาในวันที่สอง ซึ่งเป็นวันจุดบั้งไฟ ได้มีการตรวจตราและควบคุมการดื่มและการเล่นการพนันอย่างจริงจัง จากเจ้าหน้าที่ตำรวจ คณะทำงานประชาคมงดเหล้า อ.คูเมือง และทีมงาน อบต.ตูมใหญ่ ที่ประชาสัมพันธ์งานงดเหล้าตลอดเวลา อีกทั้งจำนวนบั้งไฟมีจำนวนน้อย เพียง 19 บั้ง จาก 19 หมู่บ้าน เท่านั้น ไม่มีบั้งไฟจากภายนอกมาร่วม ทำให้ง่ายต่อการควบคุม 

ผลจากการรณรงค์ที่ปรากฏชัดเจนคือ วันจุดบั้งไฟที่ว่าน่าจะมีการดื่มกันมากนั้น ไม่พบเห็นคนดื่มแม้แต่รายเดียว และกลุ่มนักพนันก็ไม่พบเห็นด้วยเช่นกัน นับเป็นเรื่องที่น่ายินดี เมื่อสำรวจทั้ง 2 วัน พบเห็นคนดื่มเพียง 0.4% เท่านั้น และจากผลสำรวจความคิดเห็นผู้เข้าร่วมงานกว่า 92% เห็นด้วยกับการจัดงานบั้งไฟปลอดเหล้าและการพนัน และ 97%  เห็นด้วยที่จะให้มีการจัดอีกในปีต่อๆ ไป 

พลิกโฉมใหม่ บั้งไฟตูมใหญ่ปลอดเหล้าและการพนัน

นายชาตรี ศรีตะวัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ให้สัมภาษณ์ว่า การจัดงานครั้งนี้แตกต่างจากการจัดงานปีที่ผ่านๆ มา เนื่องจากเป็นงานปลอดเหล้าและการพนัน ไม่มั่นใจว่าจะทำได้ดีเพียงใด เพราะหลายหน่วยงาน หลายพื้นที่กำลังจับตามองอยู่ ว่าจะสามารถทำได้จริงๆ หรือเปล่า แต่จากผลการดำเนินงานทั้งสองวันเป็นบทพิสูจน์แล้วว่า งานบุญบั้งไฟตำบลตูมใหญ่ปลอดเหล้าและการพนัน สามารถทำได้จริง 

ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่ายงดเหล้า อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ที่ให้การสนับสนุน และตนเองเพียงคนเดียวจะไม่สามารถทำให้งานนี้สำเร็จได้ หากไม่มีทีมงานที่ดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ทุกท่าน ที่สำคัญที่สุดคือ ถ้าหากไม่ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องชาวตูมใหญ่ งานนี้ก็ไม่สำเร็จเช่นเดียวกัน ปีหน้าจะจัดงานให้ยิ่งใหญ่มากขึ้นกว่าเดิม

ทางด้าน นายศุภกิจ หงษ์โสภา ผู้ประสานงานโครงการบั้งไฟปลอดเหล้าและการพนัน ต.ตูมใหญ่ ได้ให้ความคิดเห็นว่า การรณรงค์ในงานบั้งไฟปลอดเหล้าในครั้งนี้ ว่า เป็นเรื่องที่หนักใจพอสมควร เพราะเป็นครั้งแรก หลังจากได้มีการรณรงค์งานสงกรานต์ปลอดเหล้าที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จ แต่งานบั้งไฟมีความแตกต่างจากสงกรานต์ เช่น จำนวนคนที่มากขึ้น รูปแบบการรณรงค์ซึ่งงานบั้งไฟต้องปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์จะไม่มีรูปแบบที่ตายตัว และเมื่องานออกมาได้ขนาดนี้ หายเหนื่อย ซึ่งหากเป็นไปได้ อาจจะมีการขยายผลไปสู่งานอื่นๆ ในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยเฉพาะงานแข่งเรือ ที่อำเภอสตึกต่อไป    

เรื่อง: ธงชัย พูดเพราะ  
ที่มา: ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคอีสานตอนล่าง

 

Shares:
QR Code :
QR Code