“พลังโจ๋ พลังหัวใจใฝ่ดี” พลังแห่งน้ำใจและมิตรภาพ

โครงการ“พลังโจ๋ พลังหัวใจใฝ่ดี” ภายใต้การสนับสนุนจากโครงการสุขแท้ด้วยปัญญาปี 3 เครือข่ายพุทธิกา เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นจากแนวคิด “การพัฒนาเยาวชนเชิงบวก”และ “การสร้างคุณค่าให้กับตัวเองหรือ การนับถือตนเอง (self-esteem)” โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือ กลุ่มน้องๆ เยาวชนที่มีพฤติกรรมหลากหลายในชุมชนพื้นที่ตั้งของศูนย์สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ในเขตตำบลบ้านกาศและตำบลบ้านกวาง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

“พลังโจ๋ พลังหัวใจใฝ่ดี” พลังแห่งน้ำใจและมิตรภาพ

กลุ่มเยาวชนที่มีพฤติกรรมหลากหลายในความหมายคือ กลุ่มเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาต่างๆ ในชุมชนและสังคม เช่น ความรุนแรงในครอบครัว, ก้าวร้าว, ติดเกมส์, ติดสุรา, ยาเสพย์ติด พฤติกรรมทางเพศ ในกลุ่มเป้าหมายนี้มีทั้งเพศชายหญิงและเพศทางเลือก ซึ่งน้องๆ เหล่านี้จึงถูกชักจูงไปกับสิ่งยั่วยุได้ง่ายดาย

ทั้งนี้เพราะขาด “พื้นที่การเรียนรู้ที่มาความสุขและการสร้างสรรค์” ดังนั้นศูนย์สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมหรือ ศสพ. จึงอาสาเข้าเติมเต็มและแบ่งปันความสุขและเสริมสร้างการเรียนรู้ พร้อมความร่วมมือจาก “กลุ่มสายหมอกเสรี” หรือชมรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยรังสิตที่อาสาเข้ามาเรียนรู้และเติมเต็มความสุขร่วมกันเพื่อมอบแก่น้องๆ พลังโจ๋ทุกคน

ดังนั้น ในการจัดกระบวนการ “พลังโจ๋ พลังหัวใจใฝ่ดี” ครั้งนี้ทาง ศสพ. ได้เน้นในเรื่องการสร้างเสริมการเรียนรู้ “การพัฒนาเยาวชนเชิงบวกและการสร้างคุณค่าให้ตัวเอง” ให้แก่กลุ่มเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย ผ่านกระบวนการการเรียนรู้พัฒนาทักษะชีวิตและสิ่งแวดล้อมโดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วมและเรียนรู้ด้วยตัวเองเกือบทุกกระบวนการและเชื่อมโยงทัศนคติอันเป็นที่มาแห่งความสุขได้ดังนี้

“คิดถึงผู้อื่นมากกว่าตนเอง” แบงก์ หนุ่มพลังโจ๋หน้าใสสไตล์เกาหลีจาก มหาวิทยาลัยรังสิตกล่าวว่า

“พลังโจ๋ พลังหัวใจใฝ่ดี” พลังแห่งน้ำใจและมิตรภาพ“ค่ายพลังโจ๋ พลังหัวใจใฝ่ดี ทำให้ผมได้คิดถึงคนอื่นมากขึ้น จากเดิมที่ใช้ชีวิตในเมือง ใช้ชีวิตนักศึกษาที่ต่างคนต่างเรียนต่างคนต่างอยู่ตัวใครตัวมัน… พอเมื่อมีพี่ๆ ชวนมาทำกิจกรรรมร่วมกับน้องๆ พลังโจ๋ที่จังหวัดแพร่ ผมก็ยังกังวลว่าเราจะเข้ากับน้องๆได้หรือเปล่า… แต่เมื่อได้ร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ร่วมกับน้องๆเช่นทำกับข้าว, ทำฝาย, ช่วยกันคิดแก้ไขปัญหาด้วยกัน ได้ช่วยเหลือกัน… ทำให้ผมได้รู้ว่าการช่วยเหลือซึ่งกันและกันทำให้ผมรู้สึกผูกพัน.. เห็นน้ำใจกัน ด้วยน้ำใจจากพี่ๆและน้องๆที่คอยดูแลช่วยเหลือกันและผมสัมผัสได้… กับกำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญ ที่จะช่วยให้น้องๆพลังโจ๋และผมได้ก้าวข้ามผ่านปัญหาต่างๆในชีวิตได้”

“ไม่พึ่งพิงความสุขทางวัตถุอย่างเดียว” อ้อแอ้ สาวน้อยพลังโจ๋ วัย 16ปี กล่าวว่า

“พลังโจ๋ พลังหัวใจใฝ่ดี” พลังแห่งน้ำใจและมิตรภาพ“จากกิจกรรมต่างของโครงการ “พลังโจ๋ พลังหัวใจใฝ่ดี” ทำให้หนูได้รู้จักตัวเองมากขึ้น รู้จักการระงับอารมณ์มากขึ้น เพราะกิจกรรมที่ได้ร่วมทำกับเพื่อนๆและพี่ๆที่เน้นการลงมือทำ ทำให้หนูกระตือรือร้นมากขึ้น รู้จักได้ช่วยเหลือเพื่อนๆในการทำกิจกรรม เช่นทำฝายที่ต้องช่วยกันตักดินใส่กระสอบ มัดกระสอบ ช่วยกันยก หนูเห็นเพื่อนๆช่วยกันทำแล้วรู้สึกปลื้มใจว่า พวกเราช่วยกันทำ และค่ายพลังโจ๋เราก็ช่วยกันทำกับข้าว หนูไม่เคยหุงข้าวเลยช่วยกันหุง… แต่มันแฉะแต่ก็ไม่มีใครตำหนิทุกคนก็กินข้าวแฉะกันทั้งค่าย… หนูมีความสุขที่ได้เห็นเพื่อนๆ พี่ๆ ที่ช่วยกันทำกับข้าวและกินข้าวที่พวกเราช่วยกันทำถึงแม้อาจจะดูไม่น่ากินเท่าไหร่… แต่มันก็อร่อย”   

“เชื่อมั่นในความเพียรไม่หวังลาภลอยคอยโชค” พี่เก่ง จากกลุ่มสายหมอกเสรี มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า

“พลังโจ๋ พลังหัวใจใฝ่ดี” พลังแห่งน้ำใจและมิตรภาพ“กังวลเหมือนกันที่ได้ร่วมเป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับน้องๆพลังโจ๋ ซึ่งมีความแตกต่างกับ นักศึกษาในมหาวิทยาลัยและ น้องๆก็มีความเปราะบางบางอย่างอยู่ดังนั้นการทำกระบวนการจึงต้องมีความแตกต่างออกไป เช่น การใช้น้ำเสียง, การเข้าหาน้องๆในการเชื่อมความสัมพันพันธ์, การเน้นให้น้องๆพลังโจ๋มีส่วนร่วมให้มากที่สุด โดยเฉพาะเรื่องการทำฝายเพราะไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับน้องๆ ที่จะต้องมาออกแรงทำกันและในช่วงเวลาที่มีจำกัด… แต่ผมเชื่อมั่นว่าน้องๆ พลังโจ๋เหล่านี้ทำได้และผมสัมผัสได้ถึงหัวใจแห่งความเพียรและความตั้งใจที่จะทำให้สำเร็จ ผมรู้สึกถึงความสุขของการที่เราได้ช่วยกันทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วสำเร็จจากการที่เราได้ลงมือทำร่วมกัน”

“รู้จักคิดอย่างมีเหตุผลและเป็นประโยชน์เกื้อกูล” ปอง หนุ่มน้อยหน้าทะเล้นพลังโจ๋ วัย 16 ปี

“พลังโจ๋ พลังหัวใจใฝ่ดี” พลังแห่งน้ำใจและมิตรภาพ“ตอนแรกๆไม่กล้ามาบอกปฏิเสธพี่แอน (ปาณิศา) หลายครั้งแต่พี่แอนก็ชวนว่ามาสนุกด้วยกันผมก็เลยชวนเพื่อนๆมาด้วยแก้เขิน… ผมกลัวว่าพี่ๆจะไม่ชอบพวกผม… ตอนที่มาค่ายแรกๆก็เกรงๆเห็นพี่ๆมาจากมหาวิทยาลัยกันหลายคน… แต่พี่ๆ ใจดีไม่มีใครดุพวกผมเลย และมีกิจกรรมสนุกๆผมชอบเกมส์ตำรวจจับโจร.. พี่ๆ ทำให้ผมรู้สึกว่าผมมีส่วนร่วม พี่ๆ ไม่ถือตัว..ชวนผมคุยบางทีผมก็งอแงบ้างแต่พี่ให้กำลังใจผมและเพื่อนๆ ก็ช่วยผมทำโน้นทำนี่.. ผมก็ช่วยเพื่อนๆทำด้วย… ที่นี่ทำให้ผมอยากทำกิจกรรมแบบนี้อีกเพราะที่นี่ไม่มีใครต่อว่า…  แต่เราต้องเคารพและเห็นใจซึ่งกันและกัน มีปัญหากันก็ต้องพูดคุยกันร่วมกันแก้ปัญหา.. ผมว่าตอนนี้ผมคิดเป็นคิดได้และผมก็อยากทำอะไรดีๆเหมือนคนอื่นๆ บ้าง”   

“พลังโจ๋ พลังหัวใจใฝ่ดี” พลังแห่งน้ำใจและมิตรภาพ

เนื่องด้วยโครงการ “พลังโจ๋ พลังหัวใจใฝ่ดี” เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมและการพัฒนาทักษะและศักยภาพเชิงบวก เชื่อมโยงกับทัศนคติอันเป็นที่มาแห่งความสุขได้จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับกลุ่มน้องๆเยาวชนสองกลุ่มคือกลุ่มเยาวชนที่มีความเปราะบาง หรือกลุ่มน้องๆ พลังโจ๋เป็นผู้เข้าร่วมหลักได้ร่วมเรียนรู้ในการถ่ายทอดกระบวนการต่างๆ ที่ส่งผ่านกิจกรรมที่เน้นการมีส่วนร่วมมากที่สุด เช่น การระดมความคิดเห็น,การคิดวิเคราะห์ผ่านการดูหนัง,ผ่านโจทย์ที่มอบหมายต่างๆ,การพูดคุยเปิดใจ

การได้สัมผัสกับการลงมือทำงานบำเพ็ญประโยชน์เป็นภารกิจงานร่วมกัน   และกลุ่มสายหมอกเสรี ชมรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพการทำงานเพื่อสังคม เห็นคุณค่าของตนเองจาก “การให้” จากกลุ่มเป้าหมายที่ต่างออกไปและเรียนรู้การทำงาน, ทัศคติเชิงบวกในการทำงานร่วมกับเยาวชนกลุ่มเปราะบาง

“พลังโจ๋ พลังหัวใจใฝ่ดี” พลังแห่งน้ำใจและมิตรภาพ

ด้วยความพยายามในการสร้างสรรค์ “พื้นที่แห่งโอกาสและความสุข” ที่ทางศูนย์สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมได้มุ่งมั่น ที่จะแบ่งปันให้แก่น้องๆ พลังโจ๋ทุกๆคนได้เห็นคุณค่าของตัวเองและเห็นความสำคัญของ “การให้” “การบำเพ็ญประโยชน์” ได้สัมผัสและเรียนรู้พัฒนาศักยภาพการให้แห่งความสุขที่ส่งผ่าน “พลังแห่งมิตรภาพและน้ำใจ”

ที่มา: เครือข่ายพุทธิกา

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ