พลังแห่งบทเพลงเสียงดนตรี หัวใจของชุมชนลด ละ เลิก เหล้า-บุหรี่

ชีวิตมีคุณค่าของเครือข่ายศิลปินจังหวัดเลย

พลังแห่งบทเพลงเสียงดนตรี หัวใจของชุมชนลด ละ เลิก เหล้า-บุหรี่ 

แม้ฝนจะตกต่อเนื่องทั่วทุกภาคของประเทศไทย ตลอดช่วง เข้าพรรษา ประชาชนส่วนใหญ่ต้องหยุดหน้าที่การงานเอาไว้รอให้ฝนซา แต่ในหลายคนก็ใช้โอกาสนี้ไปทำบุญ ตักบาตร รักษาศีล บ้างก็จัดแจงให้บุตรหลานบวชเรียนและจำพรรษาเพราะเชื่อว่าจะได้รีบอานิสงส์สูง และที่สำคัญบางรายใช้ช่วงเวลานี้ในการงดอบายมุขทุกสิ่งอย่าง โดยเฉพาะ เหล้า บุหรี่ ที่ต่างรู้กันดีอยู่แล้วว่ามีแต่โทษต่อร่างกาย การ ลด ละ เลิก ในช่วงนี้หรือตลอดไปจึงถือเป็นช่วงเวลาที่พิเศษ

 

            ว่าก็ว่าเถอะ!! ช่างเหมาะเจาะที่ทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั่วไทย ร่วมกันรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2546 แต่ในปัจจุบันได้แผ่วงกว้างออกไปไม่ใช่เพียงการรณรงค์เฉพาะช่วงเข้าพรรษาเท่านั้น แต่เป็นการรณรงค์ให้เลิกโดยเด็ดขาดเลย จนทำให้เกิดเป็นนวัตกรรมในการรณรงค์งดเหล้ามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การลงนามในใบปฏิญาณงดเหล้า วัดปลอดเหล้า สวนสาธารณะปลอดเหล้า งานศพงดเหล้า เดิน วิ่งงดเหล้า ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีโครงการที่ภาคีในหลายชุมชน ทั่วทุกภูมิภาคดำเนินการเพื่อการเลิกเหล้าอย่างถาวรอีกมากมาย การเข้าร่วมโครงการก็ทำง่ายทุกคนสามารถเข้าร่วมได้ แถมยังมีกิจกรรมต่างๆ มากมายที่ให้ทั้งความรู้และความบันเทิงไปพร้อมกัน สามารถรวมสังคมเข้าด้วยกันด้วยร้อยยิ้มเสมอมา….

 

ครงการรณรงค์ลดละเลิกเหล้าบุหรี่ ชีวิตมีคุณค่า ของเครือข่ายศิลปินจังหวัดเลย ก็เป็นอีกโครงการหนึ่งที่น่าหยิบมาพูดถึงและรณรงค์กันต่อเนื่อง ที่โดดเด่นเพราะเขาใช้ดนตรีพื้นบ้านและดนตรีสากลมาเป็นเครื่องมือในการรณรงค์ ให้คนในชุมชนลดละเลิกเหล้าบุหรี่

 

โครงการนี้เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ด้วยคอนเสิร์ตรณรงค์ ลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่ ชีวีมีคุณค่า อีกทั้งยังมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การแสดงดนตรีพื้นบ้านและดนตรีสากล การอภิปรายเสวนาเรื่องประสบการณ์และวิธีการใหม่ในการลดละเลิกเหล้าบุหรี่ การจัดนิทรรศการให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของเหล้าบุหรี่ การประกวดวาดภาพสีดินเหนียวสะท้อนพิษร้ายของเหล้าบุหรี่ การถามตอบปัญหาทางวิชาการเกี่ยวกับเหล้าบุหรี่ การประกวดท่าเต้นออกกำลังกายเข้าจังหวะดนตรีประกอบเพลง ยา อย่า สูบ และเพลง เทเหล้า เผาบุหรี่ ซึ่งเป็นเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อการรณรงค์ นอกจากนี้ยังมีการประกาศเกียรติคุณ และเชิดชูเครือข่ายองค์กรชุมชนที่ควบคุม ดูแล กำกับสมาชิกให้ลด ละ เลิกเหล้าบุหรี่ด้วย โดยงานจะหมุนเวียนไปตามสถานที่ต่าง ๆ

 

กลุ่มเป้าหมายของโครงการจึงอยู่ที่เยาวชนและประชาชนร่วมพันกว่าคน ใน 3 ตำบล ได้แก่ ต.ปวนพุ ต.หนองหิน และ ต.ดาข่า ในอำเภอหนองหิน จ.เลย เหตุที่เลือกพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เป้าหมาย เพราะพบปัญหาสังคมและปัญหาสุขภาพ รวมถึงการเสียชีวิตและทรัพย์สินอันเนื่องมาจากเหล้าและบุหรี่มาก มีคดีอาญาและจับผู้ต้องหาที่เกิดจากการดื่มเหล้าได้เพิ่มขึ้นในอัตราปีละ คิดเป็นร้อยละ 9.75

 

….น่าทึ่งที่เสี่ยงดนตรีและบทเพลง จะเป็นตัวช่วยดึงดูดความสนใจ สามารถสื่อสารเข้าสู่หัวใจของกลุ่มเป้าหมายได้ทุกเพศทุกวัย เวทีไหนมีเสียงบทเพลงและดนตรี พลาดไม่ได้ที่เวทีนั้นจะเต็มไปด้วยผู้ที่ให้ความสนใจอย่างเนื่องแน่น…ทำนองพิณแคนอีสานดังสนั่น พร้อมกับเสียงร้องคลอตามเพลงไปจนจบเพลงทุกเพลง

 

น่าเสียดายที่โครงการเป็นการรณรงค์ในวงกว้าง อีกทั้งมีระยะเวลาดำเนินการเพียง 1 ปี จึงเป็นเรื่องยากที่จะ เห็นถึงความเปลี่ยนแปลง และบรรลุเป้าหมายที่แท้จริงของโครงการได้ แต่ด้วยผู้ที่ทำงานเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับจากชุมชน อีกทั้งบทเพลงและดนตรีสามารถช่วยเสริมให้เกิดความสนุกสนาน ทำให้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างนี้ตลอดทั้งโครงการ และที่สำคัญที่สุดเป็นเพราะแกนนำโครงการเป็นตัวอย่างที่ดีในการลด ละ เลิก เหล้าบุหรี่ได้อย่างแท้จริง

 

สำหรับผู้สนใจอยากแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับแกนนำ โครงการรณรงค์ลดละเลิกเหล้าบุหรี่ ชีวีมีคุณค่า ของเครือข่ายศิลปินจังหวัดเลย สามารถติดต่อสอบถามไปได้ที่คุณเอกราษฎร คำมงคุณ ประธานเครือข่ายศิลปินจังหวัดเลย บ้านเลขที่ 97 หมู่ 13 ต.ปวนพุ อ.หนองหิน จ.เลย 42190 โทร.081-261-4291 คุณไพฑูรย์ ป้องนารา ผู้จัดการโครงการฯ บ้านเลขที่ 485 หมู่ 2 บ้านบุ่งไสล่ ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.089-715-7011

 

 

 

 

 

 

เรื่องโดย : ณัฐภัทร ตุ้มภู่ team content www.thaihealth.or.th

ข้อมูลจาก : จดหมายข่าวเพื่อนสร้างสุข

 

 

 

update 27-08-51

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code