พลังศิลป์สร้างสุข สู่ฝันแห่งสันติภาพ

          “บ้านใคร… ใครก็รัก… บ้าน… ใครก็ห่วง” เสียงลำนำผ่านบทเพลงดิเกร์ฮูลู (การละเล่นพื้นบ้านของชาวมลายูมุสลิมภาคใต้ของไทย เป็นเพลงประกอบดนตรีและจังหวะตบมือ) ที่เราเคยได้ยินกันคุ้นหู แต่ใครจะรู้ถึงความรู้สึกที่เป็นความหวังของเด็กและเยาวชน รวมไปถึงคนในพื้นที่สามจังหวัด ได้แก่ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ที่ต้องการความหวัง ความสงบ สันติสุขในพื้นที่ให้เกิดขึ้นอย่างโดยเร็ว


/data/content/24595/cms/e_dfhilmopvxy5.jpg


          นายเจะปอ สาแม ศิลปินพื้นบ้านคณะแหลมทราย กลุ่มดิเกร์ฮูลูอนุรักษ์ทรัพยากรฯ จังหวัดปัตตานี เป็นผู้หนึ่งที่ขับเคลื่อนแกนนำและเยาวชนในพื้นที่ให้เกิดเวทีให้เยาวชนในจังหวัดชายแดนใต้ เล่าว่า ได้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง พร้อมกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมชายแดนใต้ 


          ภายใต้แนวคิดการดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์สื่อเพื่อพัฒนาเยาวชน โดยใช้วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม ประเพณี ได้จัดโครงการสืบสานดิเกร์ฮูลู ยุวชนรักษ์ถิ่นแดนใต้ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในตำบลบางตาวาให้เกิดการเรียนรู้ด้านสุขภาวะที่ดี เกิดทักษะในการเป็นผู้นำการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่ด้วยดิเกร์ฮูลู และส่งเสริมกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในสามจังหวัดชายแดนใต้ได้เกิดการเรียนรู้ด้านสุขภาวะที่ดีและสังคมที่ดี ด้วยสื่อศิลปวัฒนธรรมชายแดนใต้ ที่ตำบลบางวา อำเมือง จังหวัดปัตตานี


/data/content/24595/cms/e_bdgkpsvwxy34.jpg


         นายฮาริส มาศชาย หนึ่งในคณะขับเคลื่อนกลุ่มเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมชุมชน ภาคใต้ ของแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. เล่าให้ฟังว่า จากการที่ได้เข้าร่วมในการจัดกระบวนการด้วยศิลปวัฒนธรรมชุมชน ดิเกร์ฮูลู ของ นายเจะปอ สาแม ศิลปินพื้นบ้านคณะแหลมทราย ได้เห็นศักยภาพของกลุ่มเยาวชนบ้านบางตาวา รวมถึงผู้ใหญ่ใจดีที่เข้ามาช่วยเหลือและสนับสนุน จนทำให้เกิดเป็นพื้นที่การสื่อสารด้านสุขภาวะไป พร้อมกับการแสดงถึงพลังในการขับเคลื่อนชุมชน    


         โดยใช้สื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนเป็นเครื่องมือในการสื่อสารเพื่อการพัฒนาชุมชน ที่ล้วนแล้วแต่เป็นกิจกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจให้คนเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้สามารถสร้างพื้นที่การสื่อสารสาธารณะ เพื่อพัฒนาชุมชนในมุมมองและแนวคิดการพัฒนาของพวกเขาเอง  


         โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้สื่อและกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับพัฒนาเยาวชนในพื้นที่ในจังหวัดชายแดนใต้ ที่จะต้องให้ความสำคัญกับแกนนำเยาวชน เพื่อการพัฒนาศักยภาพของตัวเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนใต้ พร้อมกับการเสริมสร้างแรงจูงใจให้เกิดสุขภาวะที่ยั่งยืน   


/data/content/24595/cms/e_abegmstvyz15.jpg


         นายต่วนอิสมาแอล ดาตู หนึ่งในจิตอาสาแกนนำนักศึกษาคณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี บอกว่า ถือเป็นโอกาสที่ดีมากที่ได้เข้ามาร่วมเป็นแกนนำอาสาสมัครในกิจกรรมดีๆ แบบนี้ ทำให้ตนเองรู้สึกเห็นคุณค่าของตนเองมากขึ้น ได้เป็นผู้ให้พร้อมๆ กับการเป็นผู้รับที่ยิ่งใหญ่


        “ผมมีบทบาทในการเป็นพี่เลี้ยงให้กับน้องๆ เมื่อเห็นแววตา สีหน้าของน้องๆ ที่ร่วมกิจกรรม ผมมีความสุขมาก เห็นรอยยิ้มและเสียงหัวเราะจากเวทีที่น้องได้ร่วมกิจกรรม ไม่ว่าจากการร่วมลงพื้นที่เก็บข้อมูล จนมาถึงการได้เล่าเรื่องด้วยบทเพลง และการได้เห็นน้องๆ ได้แสดงออกโดยใช้ดิเกร์ฮูลู เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของน้องๆ ที่มีสมาธิมากขึ้น ดูมีความสุขมากขึ้นไปพร้อมกับจิตใจที่เบิกบานในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้ และหากเพื่อนๆ นักศึกษาหากมีเวลาก็ขอให้มาร่วมทำกิจกรรมดังกล่าวร่วมกัน หรือกิจกรรมสร้างสรรค์อื่นๆ ที่สามารถกระทำได้เพื่อส่วนรวม”   


         นายต่วน เล่าต่อว่า จากการที่ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเรื่องราวในชุมชน ด้วยการถ่ายภาพในชุมชนตนเอง ได้เห็นมุมมองบางมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ได้รู้จักวิธีการถ่ายทอดเรื่องราวในชุมชนผ่านดิเกร์ฮูลู และที่สำคัญได้แสดงให้คนในหมู่บ้านได้ดู ทำให้ตนเองเกิดความภาคภูมิใจมากๆ


        โดยเฉพาะกิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้มที่บางตาวา มีการจัดเวทีวัฒนธรรม ได้เห็นชาวบ้านจำนวนมากออกมาร่วมกิจกรรมตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงคืน ตนเองรู้สึกแปลกใจมากๆ ที่ในพื้นที่ของตนมีความร่วมมือเช่นนี้   


        รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และความหวัง จากใบหน้าของเยาวชนและชาวบ้านในหมู่บ้านบางตาวา คงสามารถสร้างความหวังสู่การเปลี่ยนแปลงให้เกิดสันติสุขบนด้ามขวานของแผ่นดินไทยได้ด้วยศิลปะสร้างสรรค์ของเสียงเพลงดิเกร์ฮูลู.


 


 


        ที่มา: เว็บไซต์ไทยโพสต์


        ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code