พลังรักเพื่อชีวิตที่สมบูรณ์ ของขวัญชิ้นเอกในวันวาเลนไทน์

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า


พลังรักเพื่อชีวิตที่สมบูรณ์ ของขวัญชิ้นเอกในวันวาเลนไทน์ thaihealth


มีการสำรวจโดยใช้แบบสอบถาม ออนไลน์เกี่ยวกับความเห็น ถึงการมีแฟน ที่สูบและไม่สูบบุหรี่ในกลุ่มเด็กและ เยาวชนอายุ 13-22 ปี จากกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด จำนวน 5,531 คน พบว่าเยาวชนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้อยละ 96.6 ไม่สูบบุหรี่ ในจำนวนนี้ ร้อยละ 65.7 ตอบว่า จะไม่เลือกคนที่สูบบุหรี่ มาเป็นแฟน ถ้าสูบบุหรี่แล้วแฟนขอให้เลิกก็จะเลิกถึงร้อยละ 97.7


สำหรับคำถามเกี่ยวกับความเห็น เรื่อง "มีแฟนที่สูบ" และ "มีแฟนที่ไม่สูบบุหรี่" พบว่า กลุ่มที่มีแฟนสูบบุหรี่ ร้อยละ 74.5 ไม่ชอบที่แฟนสูบบุหรี่เพราะไม่ดีต่อสุขภาพ และร้อยละ 81.3 อยากให้แฟนเลิกบุหรี่และบ่อยครั้งที่ทะเลาะกับแฟนเรื่องสูบบุหรี่ และร้อยละ 77.5 พยายามชักจูงให้แฟนเลิกบุหรี่


หากสรุปจากผลของการสำรวจเห็นได้ว่า เมื่อเริ่มรักใครสักคนก็อยากให้คนนั้นอยู่กับเราไปนานๆ ไม่อยากเห็นคนที่เรารักต้องเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ และส่วนใหญ่ก็ยังพบอีกว่า เมื่อคนที่รักขอให้เลือกระหว่างการเลิกสูบบุหรี่ หรือ จบความสัมพันธ์ ส่วนใหญ่ก็ยังเลือกว่า จะขอพยายามเลิกบุหรี่อีกด้วย


เพราะฉะนั้น ฟันธง ได้เลยว่า เดือนแห่งความรัก ปีนี้ คนที่มีคู่รัก กำลังคิดว่าจะให้ของขวัญคนที่รักอย่างไรดี …จะเป็นของขวัญราคาแพง? ดินเนอร์หรู? และสิ่งเซอร์ไพรส์? มากมาย ลองหันมา คิดถึงความต้องการจากผลการสำรวจที่แฟนต้องการอย่างสูงชิ้นนี้ … คงไม่มีอะไรดีไปกว่า การเปลี่ยนตัวเอง เพื่อคนที่เรารัก โดยเฉพาะเมื่อสิ่งนั้น คือ "การเลิกบุหรี่"


แน่นอนว่าบุหรี่นั้น เป็นสิ่งที่วัยรุ่น มักเข้าไปสัมผัสเพราะความอยากรู้ อยากลอง โดยพบว่าส่วนใหญ่เมื่อเริ่มสูบแล้วจะติดบุหรี่ต่อเนื่องไป 7 ปี กว่าจะเลิกได้ หรือมากกว่านั้นบางคนอาจจะติดไปตลอดชีวิต เพราะบุหรี่แม้ว่าจะเป็นสารเสพติด ที่อนุญาตให้ใช้ได้ตามกฎหมาย แต่ก็มีฤทธิ์ เสพติดมากกว่ากัญชาด้วยซ้ำ หากเปรียบเทียบ จากอัตราการเลิกได้


ดังนั้น การเลิกบุหรี่จำเป็นต้องอาศัยกำลังใจอย่างหนัก โดยเฉพาะหากได้รับกำลังใจจากคนที่เรารัก ซึ่งหลายคนมักจะใช้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยว เป็นเป้าหมายที่สามารถเลิกบุหรี่ได้สำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นความรักจากแฟน จากภรรยา หรือ ลูก ซึ่งผู้ใกล้ชิดจำเป็นต้องให้กำลังใจอย่างหนัก ด้วยการพูดจา กันดีๆ บอกถึงความเป็นห่วง ซึ่งเป็นกุญแจดอกสำคัญ ที่จะไขไปสู่ประตูแห่งสุขภาพดีอีกครั้ง.ดังนั้นการเลิกบุหรี่เพื่อคนที่เรารัก คือการให้ที่ยิ่งใหญ่


พลังรักเพื่อชีวิตที่สมบูรณ์ ของขวัญชิ้นเอกในวันวาเลนไทน์ thaihealth


ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล รองผู้จัดการ สสส. เปิดเผยถึงความจำเป็น ที่ต้องกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนเลิกบุหรี่ ในการเสวนา "รักสร้างสรรค์ วันวาเลนไทน์" ว่า ปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนสูบบุหรี่ ถึง 2 ล้านคน ส่วนใหญ่เริ่มจากความอยากลอง จนกลายเป็นติด โดยพบว่าเด็กกลุ่มนี้ เมื่อสูบบุหรี่แล้วจะมีความคิดที่ไม่อยากเลิกสูบสูงถึง ร้อยละ 13.5 ในช่วงเวลาแห่งความรักวันนี้ ถือเป็นโอกาสดีที่จะย้ำเตือนเด็กและเยาวชน ว่า สิ่งที่สำคัญในการให้ความรักต่อกัน คือ การเปลี่ยนตัวเองในทางที่ดีเพื่อคนที่เรารัก ด้วยการเลิกพฤติกรรมเสี่ยง เปลี่ยนแปลงตัวเอง ถือเป็นของขวัญที่มีค่าที่สุด


นายรวิศุทธ์ คิตกุลเศรษฐ์ ผู้แทนสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย เปิดเผย มุมมองในเรื่องของความรักว่า ความรักมีอยู่หลายรูปแบบ ทุกแบบล้วนมีพลังอยู่ ในตัวของมันเอง เราต้องใช้พลังนี้มาสร้าง ค่านิยมใหม่ให้กับสังคม ซึ่งคนที่ติดบุหรี่แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นคนร้าย คนไม่ดี เพราะทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ อยู่ที่ว่าใครจะเปลี่ยนแปลง ก่อนกัน และคิดได้ว่าความเปลี่ยนแปลงนี้ เป็นสิ่งที่ดีกับตัวเองที่สุด ซึ่งการใช้ ความรักมาเป็นตัวต่อรองในเรื่องนี้ ถือเป็นเรื่องดีและจะเกิดพลังกับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ได้


สิ่งสำคัญที่สุดในการที่จะเลิกบุหรี่ได้ หรือ ไม่ได้ คือกำลังใจ ความรัก ถือเป็นเรื่องจำเป็น และคนเราไม่สามารถ เลิกได้ด้วยการบังคับ หรือต่อว่าด้วยคำพูดรุนแรง แต่จะสามารถเลิกบุหรี่ได้จากกำลังใจ คำพูดที่แสดงถึงความห่วงใย แสดงออกถึงความรัก สิ่งเหล่านี้ จะช่วยเป็นกำลังใจให้คนที่ต้องการเลิกบุหรี่ทำได้อย่างสำเร็จและยั่งยืน

Shares:
QR Code :
QR Code