พฤติกรรมการกินเจในปี 2553

กินเจกว่า 20%

 

       ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลกินเจ ปี 2553 สำรวจระหว่างวันที่ 25-30 กันยายน 2553 จำนวน 1,180 ตัวอย่างทั่วประเทศ พบว่า พฤติกรรมการกินเจในปี 2553 ของประชาชนทั่วประเทศ มีผู้กินเจ 23.1% ไม่กิน 76.9% เมื่อเทียบกับพฤติกรรมการกินเจ ในเทศกาลของประชาชนทั่วประเทศจะเห็นว่า เมื่อปี 2552 มีผู้กินเจ 11.3% โดยปีนี้มีผู้กินเจเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 11.8% โดยสาเหตุที่ส่วนใหญ่เลือกกินเจ เพราะเป็นไปตามเทศกาล ส่วนผู้ที่ไม่กินเจ มักระบุว่าไม่มีเชื้อสายจีน ที่บ้านไม่มีใครกิน และอาหารเจแพง ตามลำดับ

 

พฤติกรรมการกินเจในปี 2553

 

พฤติกรรมการกินเจในปี 2553

 

พฤติกรรมการกินเจในครั้งนี้

 

พฤติกรรมการกินเจในปี 2553

  

 

ลักษณะการบริโภคอาหารเจ

  

พฤติกรรมการกินเจในปี 2553

  

เปรียบเทียบจำนวนสินค้าที่ซื้อกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

 

 

พฤติกรรมการกินเจในปี 2553

 

 

 

 

ที่มา : ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

 

 

 

Update : 07-10-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : สุนันทา สุขสุมิตร

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ