พร้อมจัดงาน ‘เดิน-วิ่งหาดใหญ่มาราธอน 2019’ ครั้งที่ 13

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


พร้อมจัดงาน 'เดิน-วิ่งหาดใหญ่มาราธอน 2019' ครั้งที่ 13 thaihealth


เทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา พร้อมจัดงาน “เดิน-วิ่ง หาดใหญ่มาราธอน 2019 : Hatyai Marathon 2019” ครั้งที่ 13 คาดมีนักวิ่งทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าร่วมกิจกรรมร่วมหมื่นคน


นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ กล่าวว่า เทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่ (ททท.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และชมรมวิ่งหาดใหญ่ ร่วมกันจัดกิจกรรม “เดิน-วิ่ง หาดใหญ่มาราธอน 2019 ครั้งที่ 13” ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 03.30 น. ณ สนามกีฬาจิระนครหาดใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เมืองหาดใหญ่มเป็นศูนย์กลางธุรกิจการคมนาคมการท่องเที่ยวและการกีฬา เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ชาวอาเซียน สร้างรายได้ให้กับอำเภอหาดใหญ่และจังหวัดสงขลา กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ พร้อมส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนชาวไทยมีสุขภาพแข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการออกกำลังกายโดยการเดิน-วิ่ง ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้เกิดความรักความสามัคคีในท้องถิ่นสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติ


พร้อมจัดงาน 'เดิน-วิ่งหาดใหญ่มาราธอน 2019' ครั้งที่ 13 thaihealth


สำหรับ “หาดใหญ่มาราธอน” แบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ มาราธอน 42.195 กม. ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม. มินิมาราธอน 10.5 กม. และฟันรัน 4กม. ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้คาดว่าจะมีนักวิ่งทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าร่วมกิจกรรมร่วมหมื่นคน

Shares:
QR Code :
QR Code