พม. ออก 7 กฎเหล็กคุมหอพัก

ล้อมคอกเยาวชนมั่วสุม

 

 พม. ออก 7 กฎเหล็กคุมหอพัก

           นายอุดมเดช รัตนเสถียร รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า ปัญหาหอพักที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน คือ หอพักที่ไม่ดำเนินการตามกฎหมาย ไม่แยกชาย – หญิง ตามพ.ร.บ.หอพัก ทำให้เกิดปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเด็ก จึงจำเป็นต้องมีการจัดระเบียบหอพักให้ถูกต้องตามกฎหมายทั่วประเทศ เพียง 12,739 แห่ง ขณะที่มีอีกจำนวนมากที่ยังไม่จดทะเบียนให้ถูกต้อง

 

          ทั้งนี้ วานนี้(17 พ.ย.) พม.ได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการการจัดระเบียบหอพัก นายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจหอพัก โดยได้ออกมาตรการจัดระเบียบหอพักและจัดทำหอพักเครือข่ายรอบสถาบันการศึกษา 7 มาตรการ โดยให้มีผลบังคับใช้ทันที ดังนี้

 

          1.หากหอพักใด รับ ผู้พักอาศัยอายุไม่เกิน 25 ปี เข้าพักตั้งแต่ 5 คนขึ้นไปโดยเสียค่าตอบแทน แต่ยังไม่ได้ยื่นจดทะเบียนหอพัก จะดำเนินคดีตามกฎหมายโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือทั้งจำและปรับ และอาจส่งเจ้าหน้าที่ควบคุมกิจการแทน

 

          2.ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพื่อให้สถาบันการศึกษามีส่วนร่วม เช่น การจัดทำหอพักเครือข่ายของสถาบันการศึกษา หรือจัดส่งนักศึกษา เข้าพักอาศัยในหอพักที่เป็นเครือข่าย

 

          3.ให้ผู้พักอาศัยจัดตั้งชมรมหรือมีคณะกรรมการหอพัก ทำหน้าที่สอดส่องดูแลและเฝ้าระวังปัญหา                               

 

          4.ผู้ปกครองต้องมาเยี่ยมเยียนบุตรหลานให้มากขึ้น

 

          5.มีมาตรฐานหอพักโดยจัดเกรด

 

          6.ต้องประชาสัมพันธ์หอพักที่จดทะเบียนถูกต้องไปตามสถานศึกษาต่าง ๆ

 

          7.ร่วมกับสมาคมผู้ดำเนินการธุรกิจหอพัก ให้ความรู้กฎหมายต่าง ๆ และคัดเลือกหอพักดีเด่น เพื่อให้กำลังใจหอพักทีดี

 

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน

 

 

update 18-11-51

 

 

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code