พบผู้ติดยากว่า 5 แสนคน พบเป็นรายใหม่กว่า 70 % มากสุดยาบ้า

1 ก.ค.นี้ เตรียมเร่งบำบัด โดยเฉพาะสารระเหย

พบผู้ติดยากว่า 5 แสนคน พบเป็นรายใหม่กว่า 70 % มากสุดยาบ้า 

          สถานการณ์ยาเสพติดในปีนี้ ประมาณการว่ามีผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดกว่า 5 แสนคน ในจำนวนนี้ กว่าร้อยละ 70 หรือ 3-4 แสนคน เป็นผู้เสพผู้ติดรายใหม่ โดยใช้ยาบ้ามากที่สุด เฮโรอีนลดน้อยลง และสุราเพิ่มมากขึ้น ระยะ 9 เดือนที่ผ่านมา มีผู้เข้ารับการบำบัดรักษาเกือบ 7 หมื่นคน ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่เข้ามารักษาในระบบบังคับบำบัด แต่ยังมีผู้ป่วยอีกมากที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา

 

          น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด แม่ฮ่องสอน ได้จัดประชุมวิชาการเวชศาสตร์การเสพติดชนเผ่า ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูในเขตพื้นที่สูง 20 จังหวัด และตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมนี้เป็นต้นไป ผู้ติดสารระเหยจะถูกนำไปบำบัดรักษาตาม พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ฟื้นฟูสภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 เช่นเดียวกับยาเสพติดประเภทอื่น

 

โดยนำผู้ติดหรือใช้สารระเหยเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาในระบบบังคับบำบัด ในช่วงแรกคาดว่าจะมีผู้ป่วยสารระเหยเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูประมาณ 5-8 พันคน โดยเป็นทั้งผู้เสพและติด ตลอดจนเป็นผู้ติดและมีภาวะแทรกซ้อนทางสมอง ทั้งนี้ ได้เตรียมความพร้อมของสถานพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ ได้แก่ สถาบันธัญญารักษ์และศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดในภูมิภาคทั้ง 5 แห่ง คือเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ขอนแก่น สงขลา และปัตตานี รองรับผู้ป่วยสารระเหย โดยเฉพาะผู้ติดและมีภาวะแทรกซ้อนเป็นผู้ป่วยในที่จะให้การบำบัดรักษาเป็นระยะเวลา 4-6 เดือนขึ้นไป นอกจากนี้ ยังเตรียมความพร้อมในการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรในสถานบำบัดทั่วประเทศ และจัดทำคู่มือในการดูแลผู้ติดสารระเหย

         

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน

 

 

update: 25-06-51

 

 

 

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code