พบตะกั่วในเลือดชาวคลิตี้ลดลง

หมอแนะดื่มน้ำประปาแทนห้วย

 

พบตะกั่วในเลือดชาวคลิตี้ลดลง 

          นพ.สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่22 ธันวาคม กรณีของสารตะกั่วปนเปื้อนในลำน้ำบริเวณหมู่บ้านคลิตี้ล่าง ต.ชะแลอ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ที่ส่งผลกระทบต่อชาวบ้าน ว่า เรื่องนี้เกิดขึ้นมานาน ในขณะนั้นได้มีการตรวจหาสารตะกั่วในเลือดของชาวบ้านพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งจากการตรวจสอบระดับสารตะกั่วในเลือดของชาวบ้านช่วงแรกพบมีระดับสารตะกั่วเกินเกณฑ์มาตรฐาน แต่หลังจากนั้นจนกระทั่งปัจจุบันพบว่าระดับสารตะกั่วในเลือดเริ่มลดน้อยลงโดยช่วงแรกที่มีการตรวจหาระดับสารตะกั่วในเลือดเริ่มตั้งแต่ปี 2541-2544 ตรวจเลือดชาวบ้านหมู่บ้านคลิตี้ล่างจำนวน 170 คน พบว่าในเด็กมีสารตะกั่วปนเปื้อนในเลือดเกินมาตรฐานที่ 25 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตรถึงร้อยละ 60 ส่วนผู้ใหญ่พบสารตะกั่วปนเปื้อนเกินมาตรฐานที่ 40 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตรร้อยละ 4.9 แต่หลังจากนั้นก็ลดลงเรื่อยๆ

 

          นพ.สมเกียรติกล่าวอีกว่า ล่าสุด ในปี2552 ได้เจาะเลือดเพื่อหาระดับสารตะกั่วปนเปื้อน โดยสำรวจชาวบ้านทั้งหมู่บ้านคลิตี้บน และคลิตี้ล่าง และหมู่บ้านข้างเคียงอื่นๆจำนวน 2,337 คน พบในเด็กมีระดับสารตะกั่วเกินมาตรฐาน โดยหลักๆ ที่คลิตี้ล่าง

 

          ร้อยละ 8.3 คลิตี้บนร้อยละ 24.8 ฯลฯขณะที่ผู้ใหญ่พบสารตะกั่วเกินมาตรฐานอย่างคลิตี้ล่างไม่พบสารตะกั่วในเลือดเกินมาตรฐานเลย ขณะที่คลิตี้บนพบร้อยละ12.5 เป็นต้น ส่วนปี 2553 มีการสำรวจจำนวน 6,000 คน พบว่าการปนเปื้อนสารตะกั่วเริ่มน้อยลง โดยที่คลิตี้ล่างในเด็กไม่พบเกินมาตรฐาน ส่วนคลิตี้บนพบเกินมาตรฐานร้อยละ 36.3 ส่วนผู้ใหญ่ที่คลิตี้ล่างไม่พบเลย แต่ที่คลิตี้บนพบเกินมาตรฐานร้อยละ7.7 อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ในพื้นที่ได้มีการแนะนำการดูแลสุขภาพของชาวบ้านไม่ควรดื่มน้ำจากลำห้วย ควรดื่มน้ำประปาเป็นต้น

 

          ส่วนกรณี นายสุรพงษ์ กองจันทึก ผู้อำนวยการศูนย์กะเหรี่ยงศึกษาและพัฒนาระบุว่า การต่อสู้คดีลำห้วยคลิตี้ปนเปื้อนสารตะกั่วกรมควบคุมมลพิษไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ ปล่อยให้ชาวบ้านสู้คดีกันเอง และรอคำตัดสินศาลเท่านั้น ผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้โทรศัพท์ติดต่อ นายสุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.)นายวรศาสน์ อภัยพงษ์ รองอธิบดี คพ.ที่ดูแลคดีนี้โดยตรงติดราชการต่างจังหวัดยังไม่ได้ชี้แจงแผนการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ให้สารตะกั่วหมดไปแต่อย่างใด

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

 

 

update:23-12-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : ณัฏฐ์ ตุ้มภู่

Shares:
QR Code :
QR Code