พนันออนไลน์ ทำลายสมองเด็กและเยาวชน

ที่มา : เอกสารความรู้ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน


พนันออนไลน์ ทำลายสมองเด็กและเยาวชน thaihealth


แฟ้มภาพ


การพนันมีส่วนเปลี่ยนแปลงสมองได้ เช่นเดียวกับยาเสพติด และขัดขวางการพัฒนาสมองและทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชนอย่างถาวร ถ้าวัยรุ่นหมกมุ่นหรือติดการพนันจะส่งผลให้สมองส่วนหน้า (Prefrontal Cortex) ไม่เพิ่มเนื้อสมอง


โดยเฉพาะสมองส่วนหน้าจะไม่พัฒนาอย่างถาวรและยังอาจถูกคัดทิ้ง เพราะไม่ได้ใช้งาน ส่งผลต่อระบบคิดและพฤติกรรมที่จะติดตัวไปตลอดชีวิต


1. ความสามารถในการตัดสินใจลดลง


2. เสี่ยงต่อโรคจิตเวชและโรคติดสารเสพติดเพิ่มขึ้น


3. สมองส่วนหน้าทำงานบกพร่องส่งผลให้ใช้เงินมือเติบ เสี่ยงต่อการมีพฤติกรรมลักขโมย ฉ้อฉล คอรัปชั่น

Shares:
QR Code :
QR Code