ฝุ่นพิษเกินมาตราฐาน กระทบหลายพื้นที่ใน กทม.

ที่มา : ข่าวสด


ฝุ่นพิษเกินมาตราฐาน กระทบหลายพื้นที่ใน กทม. thaihealth


แฟ้มภาพ


รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยคพ.ร่วมกับกทม. ตรวจวัดคุณภาพอากาศ 56 สถานี พบค่าฝุ่นอยู่ระหว่าง 28-54 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) ค่ามาตรฐานอยู่ที่ 50 มคก./ลบ.ม. ปริมาณฝุ่นละอองในภาพรวมมีแนวโน้มลดลงเกือบทุกพื้นที่จากเมื่อวาน คุณภาพอากาศอยู่ในระดับคุณภาพปานกลางถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (พื้นที่สีส้ม) 4 สถานี


โดยพบพื้นที่ที่มีปริมาณฝุ่นละอองอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (พื้นที่สีส้ม) จำนวน 4 สถานี ได้แก่ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม, ริมถนนลาดพร้าว ซ.ลาดพร้าว95 เขตวังทองหลาง, ริมถนนนวมินทร์ แยกบางกะปิ เขตบางกะปิ, แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่


ขณะที่สถานการณ์คุณภาพอากาศพื้นที่ภาคเหนือ ฝุ่นละออง PM2.5 ตรวจพบค่าระหว่าง 23-62 มคก./ลบ.ม. คุณภาพอากาศอยู่ในระดับ คุณภาพดีมากถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 5 สถานี เกินมาตรฐานที่บริเวณ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด ตาก, ต.ในเวียง อ.เมือง น่าน, ต.บ้านต๋อม อ.เมือง พะเยา, ต.พระบาท อ.เมือง ลำปาง, ต.นาจักร อ.เมือง แพร่


สำหรับการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่มีค่าคุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐาน จากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 สูงเกินมาตรฐาน กระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งเตือน ให้ประชาชนที่อยู่ใน กลุ่มเสี่ยงทางสุขภาพที่จะได้ร้บผลกระทบจากฝุ่น PM2.5 ได้แก่ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว ในพื้นที่ที่ฝุ่นละอองเกินมาตรฐานควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรม หรือออกกำลังกายกลางแจ้ง หากจำเป็นต้องออกนอกบ้านเป็นเวลานาน ควรสวมหน้ากากอนามัย เพื่อเป็นการป้องกันฝุ่นละออง รวมถึงป้องกันโรคติดต่อในระบบทางเดินหายใจ

Shares:
QR Code :
QR Code