ฝึกแม่ครัวน้อยเลิกทานหวานลดฟันผุ

ปลูกฝังพฤติกรรมการบริโภคตั้งแต่วัยเด็ก

 ฝึกแม่ครัวน้อยเลิกทานหวานลดฟันผุ

          สสส.ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เปิดคอร์ส “cooking day” ฝึกแม่ครัวน้อยให้ เลิกหวานยามว่างสร้างนิสัยกินดีมีประโยชน์ อีกทั้ง ช่วยลดปัญหาฟันผุในวัยเยาว์จากการทานขนมหวาน

 

          จากการสำรวจข้อมูลสภาวะทันตสุขภาพของเด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่ามีเด็กนักเรียนเป็นโรคเหงือกอักเสบและโรคฟันผุสูง อีกทั้ง งานอนามัยของโรงเรียนแต่ละแห่ง ยังพบว่าเด็กมีภาวะโภชนาการเป็นโรคอ้วนเพิ่มขึ้น กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดทำ โครงการเด็กเชียงใหม่อ่อนหวานรณรงค์ให้เกิดการลดการบริโภคน้ำตาลในเด็กอย่างจริงจัง โดยการสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

          ทญ.จันทนา อึ้งชูศักดิ์ ผู้จัดการแผนงานรณรงค์เพื่อเด็กไทยไม่กินหวาน สสส. เปิดเผยว่า เด็กไทยในปัจจุบันบริโภคน้ำตาลเฉลี่ย 20 ช้อนชาต่อวัน ซึ่งเกินกว่าความจำเป็นที่ร่างกายต้องการถึง 3 เท่า ปัญหาอันดับแรกที่เกิดจากการบริโภคอาหารที่มีน้ำตาลสู คือโรคฟันผุ ซึ่งได้เกิดขึ้นกับเด็กเล็กตั้งอายุเพียง 3 ขวบเท่านั้น ซึ่งเป็นผลมาจากได้รับการดูแลด้านโภชนาการที่ไม่เหมาะสมและถูกต้องตั้งแต่แรกเกิด

 

          เด็กไทยติดนิสัยกินหวานตั้งแต่ยังเล็กๆ คุณแม่บางรายเลี้ยงด้วยนมกล่องรสหวาน เพราะกลัวลูกจะเบื่อ จากสถิติยังพบกว่าคุณพ่อคุณแม่สมัยใหม่ที่มีบุตรหลานอายุต่ำกว่า 3 ขวบ ร้อยละ 65 นิยมป้อนอาหารเสริมสำเร็จรูปซึ่งมีส่วนผสมของน้ำตาล ดังนั้น วิธีการสร้างนิสัยไม่กินหวานแก่เด็กตั้งแต่ก่อนวัยเรียน จึงเป็นการปลูกฝังพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้องได้อย่างสัมฤทธิ์ผล เพราะพฤติกรรมการกินหรือนิสัยในการบริโภคจะถูกปลูกฝังตั้งแต่ในวัยเด็ก และจะติดตัวต่อเนื่องไปจนโตเป็นผู้ใหญ่ทญ.จันทนา กล่าว

 

          ด้าน ทญ.อัมพร เดชพิทักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงสถานการณ์โรคฟันผุ ที่เกิดกับเด็กวัย 3 ขวบในจังหวัดเชียงใหม่ว่า มีสถิติสูงถึงร้อยละ 55 ซึ่งการเปลี่ยนพฤติกรรมโดยจัดระเบียบการรับประทานของว่างให้เป็นเวลา และเปลี่ยนของว่างเป็นผลไม้ จะช่วยทำให้เด็กมีสุขภาพในช่องปากดีขึ้น

 

          ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันมหาพน โรงเรียนหนองหล่มวิทยาคาร อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ได้ตระหนักและห่วงใยในปัญหาเหล่านี้ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ จึงได้นำหลักการไม่กินหวานและวัตถุประสงค์ของโครงการมาบูรณาการเข้ากับหลักสูตรการสร้างเสริมพัฒนาการวัยเยาว์ พร้อมทั้งชักนำให้ผู้ปกครองเกิดความตระหนักในสุขภาพของบุตรหลาน ผ่านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่ทางศูนย์จัดขึ้นอย่างกิจกรรมพ่อครัว-แม่ครัวตัวน้อย “cooking day”

 

          คุณครูอังคณา ยิ่งเจริญ หรือ ครูเอ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนหนองหล่ม กล่าวว่า ทางศูนย์รับดูแลเด็กตั้งแต่อายุ 2-3 ขวบครึ่ง โดยเมื่อ 3 ปีที่ผ่านมาเด็กที่มาเข้าเรียนจะพบกว่ามีปัญหาฟันผุถึงร้อยละ 80 ส่งผลกระทบต่อการเรียนและพัฒนาการ เพราะเด็กจะปวดฟันบ่อย ร้องไห้งอแง ทำให้เรียนไม่รู้เรื่อง ในขณะเดียวกันผู้ปกครองก็มีค่านิยมที่ผิดๆ ใช้ขนมขบเคี้ยวเป็นตัวล่อเพื่อจูงใจเด็กให้มาเรียน เด็กๆ จึงมีขนมกรุบกรอบติดกระเป๋ามาทุกวัน

 

          แต่ก่อนเราให้เด็กกินขนมได้ตลอด ทางศูนย์ฯ ก็จัดของว่างเป็นพวกเบเกอรี่ ทำให้เด็กมีปัญหาสุขภาพในช่องปาก จึงเปลี่ยนอาหารว่างเป็นผลไม้ที่มีความหวานน้อยตามคำแนะนำของทันต์แพทย์จากโรงพยาบาลแม่แตง พร้อมทั้งปลูกฝังนิสัยการรับประทานผักและผลไม้ให้เด็กติดเป็นนิสัย ผ่านกิจกรรม cooking day ซึ่งจัดขึ้นทุกวันศุกร์ เด็กๆ จะสนุกสนานกับการได้ฝึกทำอาหารว่างด้วยตนเอง เช่น สลัดผลไม้ สลัดผัก อีกทั้ง เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมด้วยการนำผักและผลไม้ที่มีอยู่ในบ้าน มาร่วมสาธิตเมนูต่างๆ ให้เด็กดู ทำให้ผู้ปกครองได้เรียนรู้วิธีการปรุงอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ และนำกลับไปทำให้เด็กกินที่บ้านได้คุณครูเอ กล่าว

 

          นอกจากนี้ กิจกรรม cooking day ยังฝึกให้เด็กคุ้นเคยกับรสชาติของผักและผลไม้ ช่วยให้เด็กไม่กลัวการกินผัก ทั้งเป็นการฝึกประสาทสัมผัสของเด็กให้คล่องแคล่วจากการฝึกหยิบ จับ อุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงเด็กจะเกิดความสามัคคี และกล้าแสดงออกอีกด้วย

 

          ท้ายสุด ทญ.อรนุช ตัณฑจำรูญ ทันตแพทย์ประจำโรงพยาบาลแม่แตง กล่าวว่า จากการที่ศูนย์ฯ มีการดูแลสุขภาพปากและฟันของเด็กและปลูกฝังพฤติกรรมไม่กินหวานอย่างจริงจัง ทำให้สถิติฟันผุของเด็กในศูนย์ฯ ลดลงอย่างเห็นได้ชัด จากเด็กจำนวน 29 คน จะพบเด็กฟันผุ 2-3 คนเท่านั้น

 

         

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

 

 

update 30-10-51

 

Shares:
QR Code :
QR Code