ผู้ว่าฯกทม.ชวนคนไทยรวมพลังปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ"ในหลวง"

ที่มา : เว็บไซต์สยามรัฐออนไลน์


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต


 "ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์"เปิดกิจกรรม "Bangkok Car Free Day 2011" รวมพลังจักรยาน กว่า 2,000 คัน แปรอักษรเลข 84 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


ที่บริเวณท้องสนามหลวง ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Bangkok Car Free Day 2011 โดยมี ดร.ธีระชน มโนมัยพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายเจตน์ โศภิษฐ์พงศธร ประธานกรรมการโครงการเรารักกรุงเทพฯ เรารักจักรยาน พร้อมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และผู้แทน 15 องค์กร เข้าร่วมงาน


ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ กล่าวว่า งาน Bangkok Car Free Day 2011 เป็นการรณรงค์ให้ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและส่งเสริมให้ประชาชนเดินทางด้วยการเดิน การใช้จักรยานและการใช้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ โดยเริ่มจากวันที่ 22 กันยายนของทุกปี ซึ่งเป็นวัน World Car Free Day ในส่วนของกรุงเทพมหานครยินดีสนับสนุน เพื่อให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้ตระหนักถึงการลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเดินทาง โดยได้จัดให้มีเส้นทางจักรยานครอบคลุมทุกพื้นที่รวม 29 เส้นทางส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายการใช้จักรยาน ทดแทนการใช้รถยนต์เพิ่มมากขึ้น และรณรงค์ให้เกิดการลดการใช้รถยนต์ผ่านกิจกรรม Car Free Day อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งกิจกรรม Bangkok Car Free Sunday โครงการนำร่องจักรยานสาธารณะกรุงเทพมหานครบริเวณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกด้วย


ภายในงาน Bangkok Car Free Day 2011 มีกิจกรรมที่สำคัญ คือ การแปรขบวนจักรยานกว่า 2,000 คันเป็นตัวเลข 84 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 หลังจากนั้นวงดุริยางค์และขบวนพาเหรดนำคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครและสมาชิกสมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย พร้อมผู้ร่วมงานซึ่งขี่จักรยานมาจาก 10 จุดทั่วกรุงเทพฯ รวมกว่า 4,000 คัน


ขี่จักรยานผ่านซุ้มปล่อยขบวนเพื่อรณรงค์ให้ลดการใช้รถยนต์จากบริเวณสนามหลวงด้านหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านพระบรมมหาราชวังและกลับเข้าสู่บริเวณงานซึ่งมีการแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการรณรงค์ให้ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล และกิจกรรมบนเวที อาทิ การแสดงจักรยานล้อเดียว การแสดงจักรยาน Fix Gear ลีลา การแสดงจักรยานเสือภูเขาผาดโผน การแสดงลูกข่างไทย และการจำหน่ายสินค้าเพื่อคนรักจักรยานนอกจากนี้ในวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2554 กรุงเทพมหานครยังได้รับความร่วมมือจาก บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในการยกเว้นค่าโดยสารสำหรับผู้ที่เดินทางด้วยจักรยานและโดยสารต่อด้วยรถไฟฟ้า BTS เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้คนกรุงเทพฯ ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคล แล้วหันมาใช้การเดินทางวิธีอื่นๆ อีกด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code